« Tagasi

Kumna külas Puusepa tee 2 ja Puusepa tee 2a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus ja avalik arutelu

31.01.2019–14.02.2019 k.a. toimus  Kumna külas Puusepa tee 2 ja Puusepa tee 2a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu  avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal esitasid detailplaneeringu alaga piirneva Puusepa tee 4 maaüksuse omanik ja puudutatud isik detailplaneeringule ettepaneku laiendada Kumna külas Puusepa tee 2 ja Puusepa tee 2a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu ala piiri, et oleks võimalik Puusepa tee 4 maaüksuse hoonestusala laiendada ning suurendada ehitistealust pinda. Sellest lähtuvalt  korraldab Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 07.03.2019 kell 15.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12).

Detailplaneeringu dokumentidega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil https://kaart.harku.ee/DP/171113_39/avalik/.