« Tagasi

Laabi külas Teearu maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne arutelu

10.10.2019-24.10.2019 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Laabi külas Teearu (katastritunnus 19814:001:0540)  maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati üks ettepanek. Sellest lähtuvalt korraldab Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 28.11.2019 kell 16.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).