« Tagasi

Muraste külas Muraste tee 20 ja Muraste tee 22 maaüksuste ja lähiala detilplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 62 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Muraste tee 20 (katastritunnus 19801:001:0023) ja Muraste tee 22 (katastritunnus 19801:001:0567) maaüksustel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Muraste tee 20 ja Muraste tee 22 maaüksustest u 2500 m2 suuruse elamumaa krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringuga on soov kavandada Muraste tee 22 maaüksusest ka üks u 1000 m2 suurune tootmismaa sihtotstarbega krunt olemasoleva katlamaja tarbeks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsuteede ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritav ala, suurusega u 0,35 ha, paikneb Muraste külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee, Mõisa tee ja Muraste tee ristumiskohast u 200 m kaugusel mööda Muraste teed kirdes, Muraste tee ääres, piirnedes põhjast ja idast Muraste tee 18 (katastritunnus 19801:001:0481) jäätmehoidla maaga, lõunast Muraste tee (katastritunnus 19801:001:1289) transpordimaaga ning läänest Muraste tee 24 (katastritunnus 19801:001:1603) tootmismaaga. Juurdepääs maaüksusele on Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Muraste teed. Maaüksuste kitsendusteks on elektripaigaldiste ja sideehitiste kaitsevööndid.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

 

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.