« Tagasi

Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Tiskre külas Alasniidu tee 32 üksikelamu püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel hoone katusekalde muutmiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 23.12.2019-01.01.2020.k.a. 

aadressil:  kaart.harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik/Tiskre_külas_Alasniidu_tee_32

Alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses aadressil: kaart.harku.ee/DP/030916_840/avalik

www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel harku@harku.ee 23.12.2019- 01.01.2020.k.a.

Lisainfot saab telefonil 600 3849, e-posti teel: Margus.Pilter@harku.ee.