« Tagasi

Tabasalu alevikus Looduse tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 12.11.2019 korraldusega nr 599 kehtestati Tabasalu alevikus Looduse tn 7 (katastritunnus 19801:002:1712) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ R.Valk Arhitektuuribüroo (rg-kood 10539154) tööle nr 1818.

Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 600 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-30°.

Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.