« Tagasi

Tabasalu alevikus Tammede allee 41, Tammede allee 41a ja Tammede allee 41b maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tuvustamine

Harku Vallavolikogu 31.10.2019 otsusega nr 91 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Tammede allee 41 (katastritunnus 19801:001:3599), Tammede allee 41a (katastritunnus 19801:002:2391) ja Tammede allee 41b (katastritunnus 19801:002:2392) maaüksustel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks varasemalt kehtestatud Tabasalu alevikus Tabasalu põhjaosa V. kvartali Tamme maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ümberplaneerimine sooviga muuta kinnistute piire, täpsustada olemasolevate elamumaa kruntide hoonestusala ning suurendada ehitistealust pinda. Lisaks on soov täpsustada arhitektuurseid tingimusi.

Planeeritav ala, suurusega u 1,35 ha, paikneb Tabasalu alevikus Käbi tee, Tammede allee, Lehe tee ja Papli tee vahelisel alal, Tammede allee ja Käbi tee ristmikust lõuna suunas, piirnedes Käbi tee L2 (katastritunnus 19801:001:2883), Tammede allee L2 (katastritunnus 19801:001:2886) Tammede allee L3 (katastritunnus 19801:002:2393), Tammede allee J1 (katastritunnus 19801:002:2394) transpordimaadega ning Papli tee 1 (katastritunnus 19801:002:2014) äri- ja sotsiaalmaaga. Juurdepääs elamumaa maaüksustele on tagatud Tammede alleelt.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu eskiisilahenduse tutvustamine toimub 19.12.2019 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

Algatamise otsuse ja detailplaneeringu esialgse eskiisi materjalidega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee või otselingil kaart.harku.ee/DP/190627_297/avalik ja Harku Vallavalitsuses kohapeal.