« Tagasi

Tabasalu alevikus Tammede allee 47, Lehe tee 12, Punga tee 9 ja Punga tee 11 maaüksuste ning lähialal detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 61 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Tammede allee 47 (katastritunnus 19801:002:1573), Lehe tee 12 (katastritunnus 19801:002:1612), Punga tee 9 (katastritunnus 19801:002:1616) ja Punga tee 11 (katastritunnus 19801:002:1574)  maaüksustel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Tabasalu alevikus Tabasalu põhjaosa 10. kvartali detailplaneeringu ümberplaneerimine Tammede allee 47, Lehe tee 12, Punga tee 9 ja Punga tee 11 maaüksuste osas sooviga suurendada hoonestusala. Planeeritav ala, suurusega u 1,24 ha, paikneb Tabasalu alevikus Klooga maantee, Lehe tee, Tammede allee ja Punga tee vahelisel alal, piirnedes Lehe tee lõik 1 (katastritunnus 19801:002:1822) transpordimaaga, Tammede allee 45a (katastritunnus 19801:002:1611) Tammede allee 45 (katastritunnus 19801:002:1674) elamumaadega, Tammede allee 45e (katastritunnus 19801:002:1768), Tammede allee 45c (katastritunnus 19801:002:1575), Punga tee lõik 1 (katastritunnus 19801:002:1769), Punga tee (katastritunnus 19801:002:4900) transpordimaadega, Punga tee 7 (katastritunnus 19801:002:1615) ning Lehe tee 10 (katastritunnus 19801:002:1613) elamumaadega. Juurdepääs maaüksustele on tagatud Klooga maanteelt mööda Lehe teed, Tammede alleed ja Punga tänavat.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

 

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.