« Tagasi

Tiskre külas Tammiaugu tee 10 maaüksuse põhjapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne arutelu

12.09.2019-11.10.2019 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tiskre külas Tammiaugu tee 10 (katastritunnus 19801:002:0044)  maaüksuse põhjapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati üks ettepanek. Sellest lähtuvalt korraldab Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 28.11.2019 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).