« Tagasi

Üks samm lähemale uuele hooldekodule

Tänavu sügisel valmivale Tabasalu Pihlakodule asetati 15. jaanuaril nurgakivi.

Olulise sammu tulevase hoolekandeasutuse sünni suunas astusid Pihlakodu ketti arendava Viru Haigla nõukogu esimees Igor Pihela, juhatuse esimees Meelis Kukk, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, Harku valla volikogu esimees Kalle Palling ja vallavanem Erik Sandla, eakate klubi Hõbehall esindajad ning ehitust finantseeriva LHV korporatiivpanganduse juht Urmas Tsahkna. Ühiselt pandi heade soovidega varustatud anum nurgaposti, tsemenditi ja sümboolne nurgakivi saigi paika.

"Hoolekandekeskuse nurgakivi asetamine on märgiline hetk valla ajaloos – aastaid kasvanud Harku vald saab oma esimese hooldekodu. Ideeprojektist on saanud reaalsus – ehitaja paneb juba esimese korruse vahelagesid," sõnas vallavanem Erik Sandla.

Tabasalu Pihlakodu üks eesmärke on mõelda ka kohaliku kogukonna eakate peale. "Selle eest, et see maja siia kerkib, tuleb tänada meie eakaid, nende väsimatut eestkõnelejat ja -seisjat Matti Loiti. Aasta tagasi vallavanemaks saades külastas mind esimesena just eakate esindus, rõhutades hooldekodu vajalikkust vallale. Peale hooldekodu rajatakse ka päevakeskus, mis saab olema avatud ka eakatele, kes soovivad külastada kompleksi ainult päevasel ajal ning saada osa üritustest ja ühistegevustest," täiendas vallavanem.

Omanik on eraettevõte

Harku vald korraldas hooldekodule ehitaja leidmiseks konkursi. Kolme pakkuja hulgast tunnistati parimaks AS Viru Hoolekandeteenused. "Olime kaua arutanud, milliste vahenditega ja kuhu valla väärikatele oma kodu ehitada. Valla eelarvet analüüsides oli selge, et oma vahenditega vald välja ei vea," kõneles Harku volikogu esimees Kalle Palling.

Rajatavasse keskusesse tulevad nüüdisaegselt sisustatud avarad eluruumid, lai teenusevalik, oma köök, raamatukogu, saun, soolakamber, massaaži- ja protseduuriruumid, aga ka avar saal kontsertide korraldamiseks. Personal koosneb kvalifitseeritud hooldajatest ja tervishoiutöötajatest.

Kogu hoone on loodud erakapitalil. Omanik on Viru Hoolekande AS, kes ehitab Tabasallu Klooga mnt 13 kinnistule ümbruskonda sobituva kahekorruselise funkstiilis hoolekandekeskuse. "Mõte majast, millele nurgakivi paneme, ei ole sündinud mitte kabinetisügavuses, vaid vallaelanike vajadusi arvestades. Kui järgmisel sügisel selle maja, 200 kohaga hooldekodu kohaliku kogukonna teenistusse anname, on meie ettevõte jõudnud rajada või parendada 500 hooldekodu kohta üle Eesti," kõneles aktsiaseltsi Viru Hoolekandeteenused juht Igor Pihela.

"Kuna ehitust aitab finantseerida kodumaisel kapitalil põhinev pank LHV, on ka krediit soodne ja saame pakkuda soodsat hooldetasu, 900 eurot kuus. Kui suur see lõplikult on, selgub ehituse valmides ja lähtub loomulikult ka iga hoolealuse vajadustest," täiendas Pihela.

Et praegu Eesti keskmine pension veel 500 euroni ei küüni, siis ainuüksi pensioni eest sellises hooldekodus kohta ei saa. Oma valla eakaid toetab ka Harku vald.

"On rõõm tõdeda, et Harku vallas on erakapital heas koostöös omavalitsuse ja kolmanda sektoriga. Valmis tulemust näeme kindlasti sügisel, mil esimesed elanikud Pihlakodusse kolivad," kõneles sotsiaalkaitse minister Kaia Iva. "Harku valla kogemus on hindamatu väärtusega, seda tuleb mujalegi viia, et kummutada hirmujutte hooldekodudest."