« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Päikesetorn ja Päikesetorn I maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 51 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Päikesetorn (katastritunnus 19801:011:1210) ja Päikesetorn I (katastritunnus 19801:011:0369) maaüksustel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Päikesetorn ja Päikesetorn I maaüksuste liitmiseks, Päikesetorn katastriüksuste sihtotstarbe muutmiseks ärimaaks ning ehitusõiguse määramiseks kaubandus-toitlustusasutuse püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeeritav ala, suurusega u 0,26 ha, paikneb Vääna-Jõesuu külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee, Hiie tee ja Puraviku tee vahelisel alal, piirnedes 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee (katastritunnus 19801:001:2244) transpordimaaga, Hiie tee (lähiaadress Lepatriinu tee L1, katastritunnus 19809:057:0008) transpordimaaga, Puraviku tee L1 (katastritunnus 19801:001:2916) transpordimaaga, Puraviku tee 6 (katastritunnus 19801:001:2543) elamumaaga ning Klooga kergliiklustee L18 (katastritunnus 19801:001:2545) transpordimaaga. Maaüksuste kitsendusteks on elektripaigaldiste kaitsevööndid ning avalikult kasutatava tee kaitsevöönd.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku Vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

 

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.