Head Muraste elanikud! Olete oodatud 16. aprillil algusega kell 18.00 Muraste koolimajja (Lee tee 9) Muraste veemajandusprojekti infopäevale. Infopäeva eesmärk on projekti piirkonna elanikele anda ülevaade ehitustööde ajagraafikust, liikluskorraldusest ja liitumisvõimalustest. Infopäeval...

Muraste veemajandusprojekti infopäev

Head Muraste elanikud! Olete oodatud 16. aprillil algusega kell 18.00 Muraste koolimajja (Lee tee 9) Muraste veemajandusprojekti infopäevale. Infopäeva eesmärk on projekti piirkonna...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 31 algatatud Muraste külas Kase tn 4 ( katastritunnus 19801:001:0592 ) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine toimub 02.05.2019 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).   ...

Muraste külas Kase tn 4 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 31 algatatud Muraste külas Kase tn 4 ( katastritunnus 19801:001:0592 ) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine toimub ...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Türisalu külas Harku Vallavalitsuse 22. detsember 2009. aasta määrusega nr 36 „Teenimede määramine Viti külas, Vääna külas ja Türisalu külas ning teenime muutmine Türisalu külas" määratud liikluspindade Joakaare tee ja Joakooli...

LIIKLUSPINDADE RUUMIKUJU MUUTMISE EELNÕU AVALIKUSTAMINE (TÜRISALU KÜLA)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Türisalu külas Harku Vallavalitsuse 22. detsember 2009. aasta määrusega nr 36 „Teenimede määramine Viti külas, Vääna külas ja Türisalu külas...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 29 algatati detailplaneeringu koostamine Viti külas Aiba tee 12 (katastritunnus 19801:001:0192) maaüksusel ja lähialal ja otsusega nr 30 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on...

Viti küla Aiba tee 12 üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 29 algatati detailplaneeringu koostamine Viti külas Aiba tee 12 (katastritunnus 19801:001:0192) maaüksusel ja lähialal ja otsusega nr 30 jäeti...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 33 võeti vastu Tabasalu alevikus Harku tee 47 (katastritunnus 19801:001:3113) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik (rg-kood 11038715) tööle nr 03-17. Planeeritav ala, suurusega u 1,0 ha, paikneb Tabasalu alevikus...

Tabasalu alevikus Harku tee 47 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 33 võeti vastu Tabasalu alevikus Harku tee 47 (katastritunnus 19801:001:3113) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 33 jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harkujärve külas Kiriku tee 11 (katastritunnus 19801:002:1645) maaüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiriku tee 11 katastriüksuse (katastritunnus...

Harkujärve külas Kiriku tee 11 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 33 jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harkujärve külas Kiriku tee 11 (katastritunnus 19801:002:1645) maaüksusel...

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab eraisikuid, kelle majapidamine asub enam kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, toetust taotlema vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumismahuti paigaldamiseks. „Kui praegu taotlus ära esitada, saab ehitustöödega alustada hiljemalt...

Taotle toetust, et suvepuhkuseks oleks puhas joogivesi ja kanalisatsioon majas

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab eraisikuid, kelle majapidamine asub enam kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, toetust taotlema vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 36 lõpetati Vääna-Jõesuu külas aiandusühistu Masinaehitaja territooriumil maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 12. august 2008. a korraldus nr 1115 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande...

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 36 lõpetati Vääna-Jõesuu külas aiandusühistu Masinaehitaja territooriumil maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 35 lõpetati Vääna-Jõesuu külas aiandusühistu Vesilind (katastritunnus 19809:008:0550) maaüksusel detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 17. oktoober 2013. a otsus nr 132 „Vääna-Jõesuu külas AÜ Vesilind...

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 35 lõpetati Vääna-Jõesuu külas aiandusühistu Vesilind (katastritunnus 19809:008:0550) maaüksusel detailplaneeringu koostamine ning tunnistati...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 34 lõpetati Liikva külas Päikese (katastritunnus 19801:011:0812) ja Päikesekiire (endine lähiaadress Päikese I, katastritunnus 19801:011:0813) maaüksuste detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 18. september...

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Liikva külas)

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 34 lõpetati Liikva külas Päikese (katastritunnus 19801:011:0812) ja Päikesekiire (endine lähiaadress Päikese I, katastritunnus 19801:011:0813) ...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 31 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Kase tn 4 (katastritunnus 19801:001:0592) maaüksusel ning lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksusele ühe üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete rajamiseks...

Muraste külas Kase tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 31 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Kase tn 4 (katastritunnus 19801:001:0592) maaüksusel ning lähialal. Detailplaneeringu...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 28 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Peetri (katastritunnus 19801:001:2597) ja Peetripõllu (katastritunnus 19801:001:2598) maaüksustel ning lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused...

Tabasalu alevikus Peetri ja Peetripõllu maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 28 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Peetri (katastritunnus 19801:001:2597) ja Peetripõllu (katastritunnus 19801:001:2598)...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 27 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8 (katastritunnus 19809:024:0012) ja Nõmmerohu tee 10 (katastritunnus 19809:024:0040) maaüksustel ning lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada...

Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8 ja Nõmmerohu tee 10 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 27 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8 (katastritunnus 19809:024:0012) ja Nõmmerohu tee 10 (katastritunnus...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Ilmandu külas Tuule tee 13a ja Tuule tee 15 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Põhjatuule tee. Kohanime määramise eelnõu ja selle lisaga saab tutvuda  29.03.2019-11.04.2019 k.a....

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine (Ilmandu küla)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Ilmandu külas Tuule tee 13a ja Tuule tee 15 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Põhjatuule tee. ...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tiskre külas Apametsa piirkonna VII kvartali (Liiva tee 16, Remmelga 1, Liiva tee 14, Liiva tee 12a, Liiva tee 12, Liiva tee T29, Liiva tee 4L, Liiva tee, osaliselt Liiva tee lõik 1, Liiva tee lõik 2, Liiva tee lõik 4 ja Liiva tee lõik 5...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine (Tiskre küla)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tiskre külas Apametsa piirkonna VII kvartali (Liiva tee 16, Remmelga 1, Liiva tee 14, Liiva tee 12a, Liiva tee 12, Liiva tee T29, Liiva tee 4L,...

Harku Vallavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 118 kehtestati Hobuseraua tee 26 (katastritunnus 19814:001:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 02/18. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa...

Harkujärve külas Hobuseraua tee 26 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 118 kehtestati Hobuseraua tee 26 (katastritunnus 19814:001:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ...

Harku Vallavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 119 kehtestati Tuule tee 13a (katastritunnus 19801:001:2930) ja Tuule tee 15 (katastritunnus 19801:001:1581) maaüksuste ja lähiala detailplaneering vastavalt Maarja Style OÜ (rg-kood 12364279) tööle nr TP1/17. Detailplaneeringuga...

Ilmandu külas Tuule tee 13a ja Tuule tee 15 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 119 kehtestati Tuule tee 13a (katastritunnus 19801:001:2930) ja Tuule tee 15 (katastritunnus 19801:001:1581) maaüksuste ja lähiala...

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ja seda teenindava abihoone püstitamiseks ja transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine kergliiklustee tarvis. Samuti lahendatakse detailplaneeringuga...

Vääna-Jõesuu külas Jõetare maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ja seda teenindava abihoone püstitamiseks ja transpordimaa...

Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 17 algatati detailplaneeringu koostamine detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Sarapuu tn 58b (endine lähiaadress Paju 1, katastritunnus 19801:002:3510) ja Sarapuu tn 60a (katastritunnus 19801:002:3500) maaüksustel ning reformimata...

Tabasalu alevikus Sarapuu tn 58b ja Sarapuu tn 60a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine ning eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 17 algatati detailplaneeringu koostamine detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Sarapuu tn 58b (endine lähiaadress Paju 1, katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 16 algatati detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Harku tee 54 (katastritunnus 19801:002:1838) maaüksusel ja lähialal ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 22. veebruar 2011 korraldus nr 187 „Rannamõisa külas Moe kütus ja Uus-Sepa 3...

Rannamõisa külas Harku tee 54 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 16 algatati detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Harku tee 54 (katastritunnus 19801:002:1838) maaüksusel ja lähialal ja tunnistati kehtetuks...

Austatud Vääna küla elanik! Seoses Vääna reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projektiga algavad vee- ja kanalisatsiooni ehitustööd Vääna külas. Tööde alguskuupäev on 18.02.2019 ning tööd kestavad orienteeruvalt augusti lõpuni. Tööde teostamise ajal...

Vääna reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

Austatud Vääna küla elanik! Seoses Vääna reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projektiga algavad vee- ja kanalisatsiooni ehitustööd Vääna külas. Tööde...

31.01.2019–14.02.2019 k.a. toimus  Kumna külas Puusepa tee 2 ja Puusepa tee 2a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu  avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal esitasid detailplaneeringu alaga piirneva Puusepa tee 4 maaüksuse omanik ja puudutatud isik detailplaneeringule...

Kumna külas Puusepa tee 2 ja Puusepa tee 2a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus ja avalik arutelu

31.01.2019–14.02.2019 k.a. toimus  Kumna külas Puusepa tee 2 ja Puusepa tee 2a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu  avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal esitasid...

Harku Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 4 algatati detailplaneeringu koostamine Türisalu külas Purde tee 6 (katastritunnus 19813:009:0350), Purde tee 8 (katastritunnus 19813:009:0340), Tuulimaa tee 7 (katastritunnus 19813:004:0340), Tuulimaa tee 9 (katastritunnus 19813:004:0350) ja riigi...

Türisalu külas Purde tee 6, Purde tee 8, Tuulimaa tee 7, Tuulimaa tee 9 ja riigi reservmaa (piiriettepanekuga AT021214043) maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ning eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 4 algatati detailplaneeringu koostamine Türisalu külas Purde tee 6 (katastritunnus 19813:009:0350), Purde tee 8 (katastritunnus 19813:009:0340),...

Sel nädalal kontrollib Päästeamet kogu Eestis tuleohutusnõuete täitmist kortermajade ühiskasutatavatel pindadel. Ohutusnõuete järgimisega saab iga vastutustundlik inimene ise kõige paremini enda ja oma naabrite heaolu ja turvalisuse ees seista. Tuleohutusnõuded korteris: ...

Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete täitmist kortermajades

Sel nädalal kontrollib Päästeamet kogu Eestis tuleohutusnõuete täitmist kortermajade ühiskasutatavatel pindadel. Ohutusnõuete järgimisega saab iga vastutustundlik inimene ise kõige paremini enda...

Vastavalt Harku vallavolikogu 27. detsembri 2018 otsusele nr 115 on alates 01.07.2019 Tiskre–Harkujärve piirkonnas vee-ettevõtjaks määratud OÜ Strantum. Kuni 30.06.2019 (k.a) pakub piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust jätkuvalt AS Tallinna Vesi. Vee-ettevõtte muutus...

Muutub Tiskre–Harkujärve vee-ettevõtja

Vastavalt Harku vallavolikogu 27. detsembri 2018 otsusele nr 115 on alates 01.07.2019 Tiskre–Harkujärve piirkonnas vee-ettevõtjaks määratud OÜ Strantum. Kuni 30.06.2019 (k.a) pakub piirkonnas...

Käesoleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks maaüksuste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide vahelise piiri muutmine, maatüki liitmine ja jagamine. Selleks nüüdisajastab Maa-amet katastriandmeid, millega piiriandmed, pindala ja kõlvikuandmed muutuvad täpsemaks. Piir looduses ei...

Piiride korrastamine muutub maaomanikele lihtsamaks

Käesoleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks maaüksuste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide vahelise piiri muutmine, maatüki liitmine ja jagamine. Selleks nüüdisajastab Maa-amet...

Tänavu sügisel valmivale Tabasalu Pihlakodule asetati 15. jaanuaril nurgakivi. Olulise sammu tulevase hoolekandeasutuse sünni suunas astusid Pihlakodu ketti arendava Viru Haigla nõukogu esimees Igor Pihela, juhatuse esimees Meelis Kukk, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, Harku valla...

Üks samm lähemale uuele hooldekodule

Tänavu sügisel valmivale Tabasalu Pihlakodule asetati 15. jaanuaril nurgakivi. Olulise sammu tulevase hoolekandeasutuse sünni suunas astusid Pihlakodu ketti arendava Viru Haigla nõukogu...

Lilleaia tee ja Hobuseraua tee ristmikul on lõhkenud magistraaltoru, millega kaasneb veevarustuse katkestus Kolde teel ja Hobuseraua teel. Olukorra kiiremaks lahendamiseks ning suurema veekao vältimiseks keerati pumbamajast vesi kinni. TÄIENDUS: Kahjuks ei ole võimalik veevarustust tänase...

Veeavarii Harkujärvel

Lilleaia tee ja Hobuseraua tee ristmikul on lõhkenud magistraaltoru, millega kaasneb veevarustuse katkestus Kolde teel ja Hobuseraua teel. Olukorra kiiremaks lahendamiseks ning suurema veekao...

Käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) objektiks on Harku vallas Sõrve külas Tammi tee 83 maaüksuse ja lähiala detailplaneering (DP). KSH eesmärgiks on arvestada keskkonnakaalutlusi detailplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse,...

Sõrve külas Tammi tee 83 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) objektiks on Harku vallas Sõrve külas Tammi tee 83 maaüksuse ja lähiala detailplaneering (DP). KSH eesmärgiks on arvestada...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu külas Kõrre tee 51 aiamaja laiendamiseks ja abihoone püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel Harku Vallavalitsuse 04.09.2001 korraldusega nr 911 kehtestatud...

Projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu külas Kõrre tee 51 aiamaja laiendamiseks ja abihoone...

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 109 otsustati mitte algatada detailplaneeringu koostamist Muraste külas Sinilille (katastritunnus 19801:001:2542) maaüksusel. Vastuvõetud otsusega saab tutvuda Harku valla dokumendiregistris aadressil www.harku.ee/dokumendiregister .

Muraste külas Sinilille maaüksusel detailplaneeringu koostamise algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 109 otsustati mitte algatada detailplaneeringu koostamist Muraste külas Sinilille (katastritunnus 19801:001:2542) maaüksusel. Vastuvõetud otsusega...

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 113 lõpetati Suurupi külas Pärtli tee 9 (endine Kalama I, katastritunnus 19801:001:1680) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 01. juuli 2003. a korraldus nr 558 „Detailplaneeringu algatamine". ...

Suurupi külas Pärtli tee 9 maaüksusel detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 113 lõpetati Suurupi külas Pärtli tee 9 (endine Kalama I, katastritunnus 19801:001:1680) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks...

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 111 lõpetati Laabi külas Otsa 4 (tänane lähiaadress Vasara tn 2, katastritunnus 19801:002:0559) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 27. aprill 2004. a korraldus nr 415 „Laabi külas Otsa 4 maaüksuse...

Laabi külas Otsa 4 maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 111 lõpetati Laabi külas Otsa 4 (tänane lähiaadress Vasara tn 2, katastritunnus 19801:002:0559) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistati...

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 110 lõpetati Merikülas (endine asustusüksus Ilmandu küla) Tilgu tee 17 (endine lähiaadress Männa, katastritunnus 19801:001:0110) maaüksusel detailplaneeringu koostamine ning tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 28. november 2000 korraldus nr 1663...

Merikülas Tilgu tee 17 maaüksusel detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 110 lõpetati Merikülas (endine asustusüksus Ilmandu küla) Tilgu tee 17 (endine lähiaadress Männa, katastritunnus 19801:001:0110) maaüksusel...

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 112 lõpetati Vahi külas Vahi tee 41 (katastritunnus 19801:011:0874) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 26. mai 2009. a korraldus nr 664 „Vahi külas Vahi tee 41 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu...

Vahi külas Vahi tee 41 maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 112 lõpetati Vahi külas Vahi tee 41 (katastritunnus 19801:011:0874) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse...

Kui põuane suvi jättis paljud erakaevud veeta, siis külm lõhub torusid ja põhjustab kõigele lisaks materiaalset kahju. Eesti Vee-ettevõtete Liit jagab mõned soovitused hullema ära hoidmiseks. Kui lahkud pikemaks ajaks suvekodust, siis tühjendage torustik, veeboiler, veemahutid ja...

Kaitse veevärki külmakahjude eest

Kui põuane suvi jättis paljud erakaevud veeta, siis külm lõhub torusid ja põhjustab kõigele lisaks materiaalset kahju. Eesti Vee-ettevõtete Liit jagab mõned soovitused hullema ära...

2018. aasta parimaks puitehitiseks valiti Vastseliina komando uus hoone, fassaadipreemia sai aga Murastes. Konkursi nominentide seas oli ka Rannamõisa tavandimaja. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit korraldas 16. korda aasta puitehitise konkursi eesmärgiga tõsta esile uusi puitehitisi,...

Fassadipreemia läks suvilale Murastes

2018. aasta parimaks puitehitiseks valiti Vastseliina komando uus hoone, fassaadipreemia sai aga Murastes. Konkursi nominentide seas oli ka Rannamõisa tavandimaja. Eesti Metsa- ja...

Viimastel nädalatel on Harku valla suured investeeringud jõudnud oluliste verstapostideni – avati Muraste kooli juurdeehitus ning Tabasalu tervisekeskusele pandi nurgakivi. Muraste kooli juurdeehitus avati 7. novembril. Seoses õpilaste kasvuga otsustati ehitada koolile...

Kaks investeeringut on jõudnud verstapostini

Viimastel nädalatel on Harku valla suured investeeringud jõudnud oluliste verstapostideni – avati Muraste kooli juurdeehitus ning Tabasalu tervisekeskusele pandi nurgakivi. Muraste kooli...

Riiklik järelevalvemenetlus algab reeglina paikvaatlusest, mis tähendab, et iga nädal kontrollitakse piirkondi, kus toimub ehitustegevus. Suur osa ebaseaduslikest ehitistest avastatakse aga kasutuslubade menetluste käigus. Üha enam on probleemideks alla 20 m 2 ehitusaluse pinnaga ja alla...

Ehitamisel tuleb järgida seadusi

Riiklik järelevalvemenetlus algab reeglina paikvaatlusest, mis tähendab, et iga nädal kontrollitakse piirkondi, kus toimub ehitustegevus. Suur osa ebaseaduslikest ehitistest avastatakse aga...

Kasutusluba antakse kui valminud ehitis vastab ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja otstarbe kohaselt. Kasutusluba antakse, kui ehitis vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige ehitisele esitatud nõuetele ja ehitusloale. Teisisõnu võib öelda, et kasutusloa üks...

Kasutusluba annab kindluse, et ehitis vastab nõuetele

Kasutusluba antakse kui valminud ehitis vastab ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja otstarbe kohaselt. Kasutusluba antakse, kui ehitis vastab õigusaktides sätestatud...

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Siseministeeriumi ettepaneku riigivara ehk endise Muraste Piirivalvekooli kinnistute võõrandamiseks Harku Vallavalitsusele. Seoses muudatustega Sisekaitseakadeemia õppekorralduses jäi 2017. aastast kasutuseta Muraste Piirivalvekooli...

Valitsus võõrandab Muraste Piirivalvekooli kinnistud Harku vallale

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Siseministeeriumi ettepaneku riigivara ehk endise Muraste Piirivalvekooli kinnistute võõrandamiseks Harku Vallavalitsusele. Seoses...

Harku Vallavolikogu 26.04.2018 otsusega nr 38 kehtestati Sõrve külas Loojangu tee 27 (katastritunnus 19801:001:1678) maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ (reg-kood 11213515) tööle nr 264. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa...

Sõrve külas Loojangu tee 27 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 26.04.2018 otsusega nr 38 kehtestati Sõrve külas Loojangu tee 27 (katastritunnus 19801:001:1678) maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ...

Riigihalduse minister kehtestas Harju maakonnaplaneeringu 2030+ 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/78. Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337. Planeering on koostatud Harju maakonna territooriumile enne 1. märtsi 2017 ning maakonnaplaneeringu...

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas Harju maakonnaplaneeringu 2030+ 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/78. Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337....

Osaühing Strantum viib läbi Harku vallas Rannamõisa külas täiendava uuringu raames laiendatud küsitlust, eesmärgil taotleda rahastust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Rannamõisa piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide ehitustööde teostamiseks. Kogume infot e-posti ja...

Teadaanne ja üleskutse Rannamõisa külas asuvate kinnistute omanikele!

Osaühing Strantum viib läbi Harku vallas Rannamõisa külas täiendava uuringu raames laiendatud küsitlust, eesmärgil taotleda rahastust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Rannamõisa piirkonna...

27.01.2018-26.02.2018 toimus Vahi külas Tiigiserva maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringule vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud ning sellest lähtuvalt ei korralda Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku...

Vahi külas Tiigiserva maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

27.01.2018-26.02.2018 toimus Vahi külas Tiigiserva maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringule vastuväiteid ja ettepanekuid ei...

Harku Vallavolikogu 28.12.2017 otsusega nr 106 jäeti kehtima Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud Harku valla üldplaneering senisel kujul. Otsustega on võimalik tutvuda  Harku valla õigusaktide registris https://oigusaktid.harku.ee/?id=3001 ja...

Üldplaneeringu ülevaatamine

Harku Vallavolikogu 28.12.2017 otsusega nr 106 jäeti kehtima Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud Harku valla üldplaneering senisel kujul. Otsustega on...

Näitan: 101-146
Elemente lehe kohta 100
of 2