Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 61 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Tammede allee 47 (katastritunnus 19801:002:1573), Lehe tee 12 (katastritunnus 19801:002:1612), Punga tee 9 (katastritunnus 19801:002:1616) ja Punga tee 11 (katastritunnus 19801:002:1574)...

Tabasalu alevikus Tammede allee 47, Lehe tee 12, Punga tee 9 ja Punga tee 11 maaüksuste ning lähialal detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 61 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Tammede allee 47 (katastritunnus 19801:002:1573), Lehe tee 12 (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 62 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Muraste tee 20 (katastritunnus 19801:001:0023) ja Muraste tee 22 (katastritunnus 19801:001:0567) maaüksustel ning lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja...

Muraste külas Muraste tee 20 ja Muraste tee 22 maaüksuste ja lähiala detilplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 62 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Muraste tee 20 (katastritunnus 19801:001:0023) ja Muraste tee 22 (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 63 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Ranna tee 5a (katastritunnus 19801:002:1258), Ranna tee 5b (katastritunnus 19801:002:1259), Ranna tee 5c (katastritunnus 19801:002:1230), Ranna tee 5d (katastritunnus...

Tabasalu alevikus Ranna tee 5a, Ranna tee 5b, Ranna tee 5c, Ranna tee 5d maaüksuste ning lähialal detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 63 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Ranna tee 5a (katastritunnus 19801:002:1258), Ranna tee 5b (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 64 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Vahtra tn 2 (katastritunnus 19801:002:2020) maaüksusel ja lähialal ja otsusega nr 65 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala, suurusega u 0,26 ha, paikneb...

Tabasalu alevikus Vahtra tn 2 maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 64 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Vahtra tn 2 (katastritunnus 19801:002:2020) maaüksusel ja lähialal ja otsusega nr 65 jäeti...

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 66 võeti vastu Tabasalu alevikus Kodu põik 1 (katastritunnus 19801:001:2374), Kodu põik 3 (katastritunnus 19801:001:2376) ja Kodu põik 5 (katastritunnus 19801:001:2378) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970)...

Tabasalu alevikus Kodu põik 1, Kodu põik 3 ja Kodu põik 5 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 66 võeti vastu Tabasalu alevikus Kodu põik 1 (katastritunnus 19801:001:2374), Kodu põik 3 (katastritunnus 19801:001:2376) ja Kodu põik 5...

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 67 võeti vastu Suurupi külas Marese tee 11//Munakivi tee 18 (katastritunnus 19802:003:0010), Marese tee 9//Munakivi tee 16 (katastritunnus 19802:003:0210), Munakivi tee 14 (katastritunnus 19802:003:0380), Marese tee 3 (katastritunnus 19802:003:0180)...

Suurupi külas Marese tee 11//Munakivi tee 18, Marese tee 9//Munakivi tee 16, Munakivi tee 14, Marese tee 3 maaüksuste ning lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 67 võeti vastu Suurupi külas Marese tee 11//Munakivi tee 18 (katastritunnus 19802:003:0010), Marese tee 9//Munakivi tee 16 (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 69 kehtestati Muraste külas Loovälja (katastritunnus 19801:001:0203) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastiku OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 02/17. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa...

Muraste külas Loovälja maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 69 kehtestati Muraste külas Loovälja (katastritunnus 19801:001:0203) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastiku OÜ (rg-kood...

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 70 lõpetati Vaila külas Liivaaugu (katastritunnus 19801:011:1025) ja Liivanõmme (katastritunnus 19801:011:1026) maaüksuste detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 14. november 2006. a korraldus nr 1906 „Vaila...

Vaila külas Liivaaugu kinnistu detailplaneeringu lõpetamine

Harku Vallavolikogu 27.06.2019 otsusega nr 70 lõpetati Vaila külas Liivaaugu (katastritunnus 19801:011:1025) ja Liivanõmme (katastritunnus 19801:011:1026) maaüksuste detailplaneeringu...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Tiskre külas Harku Vallavalitsuse 10. augusti 2015. aasta määrusega nr 8 „Teenime määramine Tiskre külas" määratud liikluspinna Sinilille tee ruumikuju. Määruse muutmise eelnõu ja selle lisaga saab tutvuda 01.07.2019-15.07.2019 k.a.  ...

Liikluspinna ruumikuju muutmise eelnõu avalikustamine (Tiskre külas)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Tiskre külas Harku Vallavalitsuse 10. augusti 2015. aasta määrusega nr 8 „Teenime määramine Tiskre külas" määratud liikluspinna Sinilille tee...

Varasemalt toodetud eterniitplaadid sisaldavad asbestikiude, mis on tervisele ohtlik materjal ja mille toomine on Eestisse nüüdseks juba paarkümmend aastat keelatud. Vana ja terve eterniitkatus ei kujuta tervisele ohtu. Ohtlikud on eterniidi purunemisel lenduvad imeväikesed nõeljad...

Vabane eterniidist – tasuta!

Varasemalt toodetud eterniitplaadid sisaldavad asbestikiude, mis on tervisele ohtlik materjal ja mille toomine on Eestisse nüüdseks juba paarkümmend aastat keelatud. Vana ja terve...

Ka tänapäeval esineb olukordi, kus ehitustegevusega alustatakse enne, kui ehitusluba on antud. Näiteid, kus ehitusloata ehitamisele järgnevad sanktsioonid, võib tuua mitmeid. Ent on ka olnud juhtumeid, kus ehitusloata ehitamise puhul pole karistus suurim ega kulukaim probleem. Ühe...

Ehitusloata ehitamine ei tasu ära

Ka tänapäeval esineb olukordi, kus ehitustegevusega alustatakse enne, kui ehitusluba on antud. Näiteid, kus ehitusloata ehitamisele järgnevad sanktsioonid, võib tuua mitmeid. Ent on ka...

Eelmise aasta üheks suuremaks alustatud projektiks võib pidada võimaliku uue vaatamisväärsuse ja igapäevase külasid ühendava ala ilmestamise eskiislahenduse loomist. Kevadel valminud Tilgu tee ümbruse visioon näeb ette väärtusliku säilitamist ja uute arengusuundade rakendamist. Harku...

Muraste-Meriküla-Suurupi piirkonnas on oodata arenguid

Eelmise aasta üheks suuremaks alustatud projektiks võib pidada võimaliku uue vaatamisväärsuse ja igapäevase külasid ühendava ala ilmestamise eskiislahenduse loomist. Kevadel valminud Tilgu tee...

06.06.2019-20.06.2019 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Luige tee 30 (katastritunnus 19801:001:1904)  maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu...

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 30 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

06.06.2019-20.06.2019 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Luige tee 30 (katastritunnus...

06.06.2019-20.06.2019 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vaila külas Naage tee 67 (katastritunnus 19801:011:0457)  maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku...

Vaila külas Naage tee 67 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

06.06.2019-20.06.2019 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vaila külas Naage tee 67 (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 18 algatati Vääna-Jõesuu külas Jõetare (katastritunnus 19801:011:1760) maaüksuse ning lähiala detailplaneering ning Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 19 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala,...

Vääna-Jõesuu külas Jõetare maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 18 algatati Vääna-Jõesuu külas Jõetare (katastritunnus 19801:011:1760) maaüksuse ning lähiala detailplaneering ning Harku Vallavolikogu 28.02.2019...

Harku Vallavalitsuse 11.06.2019 korraldusega nr 262 kehtestati Tabasalu alevikus Harku tee 47 (katastritunnus 19801:001:3113) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastiku OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 03-17. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva tootmismaa...

Tabasalu alevikus Harku tee 47 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 11.06.2019 korraldusega nr 262 kehtestati Tabasalu alevikus Harku tee 47 (katastritunnus 19801:001:3113) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastiku...

Vastavalt Harku vallavolikogu 27. 12. 2018 otsusele nr 115 on alates 01.07.2019 Tiskre–Harkujärve piirkonnas vee-ettevõtjaks määratud OÜ Strantum. Kuni 30.06.2019 (k.a) pakub piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust jätkuvalt AS Tallinna Vesi. Muutus puudutab Tiskre ja...

Muutub Tiskre–Harkujärve piirkonnas uus vee-ettevõtja

Vastavalt Harku vallavolikogu 27. 12. 2018 otsusele nr 115 on alates 01.07.2019 Tiskre–Harkujärve piirkonnas vee-ettevõtjaks määratud OÜ Strantum. Kuni 30.06.2019 (k.a) pakub piirkonnas...

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 57 lõpetati Suurupi külas Veeristiku (katastritunnus 19801:001:0400) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 01. veebruar 2000. a korraldus nr 146 „Detailplaneeringu algatamine". ...

Suurupi külas Veeristiku maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lõpetamine

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 57 lõpetati Suurupi külas Veeristiku (katastritunnus 19801:001:0400) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning tunnistati...

Harku Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 5 algatati Kütke külas Metsavälja (katastritunnus 19801:012:0232) maaüksuse ning lähiala detailplaneering ning Harku Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 6 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala, suurusega...

Kütke külas Metsavälja maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Harku Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 5 algatati Kütke külas Metsavälja (katastritunnus 19801:012:0232) maaüksuse ning lähiala detailplaneering ning Harku Vallavolikogu 31.01.2019...

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 54 võeti vastu Harkujärve külas Käämo tee 2 (katastritunnus 19801:002:0803) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hendrikson & Ko (rg-kood 10269950) tööle nr 18003215. Planeeritav ala, suurusega u 0,2 ha, paikneb Harkujärve...

Harkujärve külas Käämo tee 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 54 võeti vastu Harkujärve külas Käämo tee 2 (katastritunnus 19801:002:0803) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hendrikson & Ko...

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 55 võeti vastu Muraste külas Tetra tn 6 (katastritunnus 19801:001:0395) ja Tetra tn 7 (katastritunnus 19801:001:0394) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood 11344754) tööle nr 94-2018. Planeeritav ala, suurusega u...

Muraste külas Tetra tn 6 ja Tetra tn 7 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 55 võeti vastu Muraste külas Tetra tn 6 (katastritunnus 19801:001:0395) ja Tetra tn 7 (katastritunnus 19801:001:0394) maaüksuste ning lähiala...

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 53 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Karu tn 2 (katastritunnus 19801:001:0579) maaüksusel ning lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Muraste küla idaosa I etapi detailplaneeringu...

Muraste külas Karu tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustus

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 53 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Karu tn 2 (katastritunnus 19801:001:0579) maaüksusel ning lähialal. Detailplaneeringu...

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 52 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Tiigi tee 12 (katastritunnus 19801:011:1160) maaüksusel ning lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Tiigi tee 12 maaüksuse jagamisel tekkivale elamumaa...

Vääna külas Tiigi tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 52 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Tiigi tee 12 (katastritunnus 19801:011:1160) maaüksusel ning lähialal. Detailplaneeringu...

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 51 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Päikesetorn (katastritunnus 19801:011:1210) ja Päikesetorn I (katastritunnus 19801:011:0369) maaüksustel ning lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja...

Vääna-Jõesuu külas Päikesetorn ja Päikesetorn I maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 30.05.2019 otsusega nr 51 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Päikesetorn (katastritunnus 19801:011:1210) ja Päikesetorn I (katastritunnus...

Rahandusministeeriumi eestvedamisel koostatakse esimest Eesti mereala planeeringut. Eskiislahenduse tutvustuseks korraldatakse Harjumaal Haven Kakumäe jahisadamas 13. juunil algusega kell 16 avalik arutelu .   Planeeringuga soovitakse kokku leppida, kuidas pikemas...

Eesti mereala planeeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Rahandusministeeriumi eestvedamisel koostatakse esimest Eesti mereala planeeringut. Eskiislahenduse tutvustuseks korraldatakse Harjumaal Haven Kakumäe jahisadamas 13. juunil algusega...

Harku valla tellimusel alustatakse 3. juunil Tiskre küla Välja tee L1 sademevee lahenduse ehitamisega. Tööd kestavad orienteeruvalt kuni 16. juunini 2019. Töövõtja: Watercom OÜ, kontaktisik Tauri Valk (tel 5382 3503). Omanikujärelevalve teostaja: Vihmer OÜ, kontaktisik Margus...

Välja tee sademevee lahenduse ehitamine

Harku valla tellimusel alustatakse 3. juunil Tiskre küla Välja tee L1 sademevee lahenduse ehitamisega. Tööd kestavad orienteeruvalt kuni 16. juunini 2019. Töövõtja: Watercom OÜ,...

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Harkujärve külas Hobuseraua tee 26 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Hobuseraua tee. Kohanime määramise eelnõu ja selle lisaga saab tutvuda 28.05.2019-10.06.2019 k.a.  aadressil ...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine (Harkujärve külas)

Harku Vallavalitsus teateb kavatsusest määrata Harkujärve külas Hobuseraua tee 26 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Hobuseraua tee. Kohanime...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 29 algatati Viti külas Aiba tee 12 (katastritunnus 19801:001:0192) maaüksuse ning lähiala detailplaneering ning Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 30 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala, Aiba tee 12...

Viti külas Aiba tee 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu üldplaneeringut muutva eskiislahenuse avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku arutelu

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 29 algatati Viti külas Aiba tee 12 (katastritunnus 19801:001:0192) maaüksuse ning lähiala detailplaneering ning Harku Vallavolikogu 28.03.2019...

27.06.2019 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8 ja Nõmmerohu tee 10 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute...

Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8 ja Nõmmerohu tee 10 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

27.06.2019 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8 ja Nõmmerohu tee 10 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu...

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti saab toetust maja ühendamiseks...

Toetus korteriühistutele kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava...

13.06.2019 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Tabasalu alevikus Peetri ja Peetripõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses või...

Tabasalu alevikus Peetri ja Peetripõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

13.06.2019 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Tabasalu alevikus Peetri ja Peetripõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine....

29.04.2019-13.05.2019 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Harku tee 47 (katastritunnus 19801:001:3113)  maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu...

Tabasalu alevikus Harku tee 47 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

29.04.2019-13.05.2019 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Harku tee 47 (katastritunnus...

  Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Tabasalu alevikus Harku Vallavalitsuse 6. september 2011. aasta määrusega nr 29 „Tänavanimede määramine Tabasalu alevikus" määratud liikluspinna Tasuja tänav ruumikuju. Määruse muutmise eelnõu ja selle lisaga...

LIIKLUSPINNA RUUMIKUJU MUUTMISE EELNÕU AVALIKUSTAMINE (TABASALU ALEVIK)

  Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Tabasalu alevikus Harku Vallavalitsuse 6. september 2011. aasta määrusega nr 29 „Tänavanimede määramine Tabasalu...

  Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Adra külas asuvale liikluspinnale kohanimeks Niliske tee. Kohanime määramise eelnõu ja selle lisaga saab tutvuda  09.05.2019-24.05.2019.k.a.     Ettepanekuid ja...

KOHANIME MÄÄRAMISE EELNÕU AVALIKUSTAMINE (ADRA KÜLA)

  Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Adra külas asuvale liikluspinnale kohanimeks Niliske tee. Kohanime määramise eelnõu ja selle lisaga saab...

06.06.2019 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Suurupi külas Karukella tee 2 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses või otselingil: ...

Suurupi külas Karukella tee 2 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

06.06.2019 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Suurupi külas Karukella tee 2 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. ...

Harku Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 200 kehtestati Kumna külas Puusepa tee 2 (katastritunnus 19801:001:2802), Puusepa tee 2a (katastritunnus 19801:001:3078) ja Puusepa tee 4 (katastritunnus 19801:001:2804) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood...

Kumna külas Puusepa tee 2, Puusepa tee 2a ja Puusepa tee 4 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 200 kehtestati Kumna külas Puusepa tee 2 (katastritunnus 19801:001:2802), Puusepa tee 2a (katastritunnus 19801:001:3078) ja Puusepa tee 4...

Harku Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 201 kehtestati Laabi külas Õispuu tee 1 (katastritunnus 19801:001:2487) ja Õispuu tee 3 (katastritunnus 19801:001:2489) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-01/2018. ...

Laabi külas Õispuu tee 1 ja Õispuu tee 3 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 201 kehtestati Laabi külas Õispuu tee 1 (katastritunnus 19801:001:2487) ja Õispuu tee 3 (katastritunnus 19801:001:2489) maaüksuste ning lähiala...

Harku Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 202 kehtestati Tabasalu alevikus Looduse tn 4 (katastritunnus 19801:002:0360) maaüksuse detailplaneering vastavalt Arhitektuuribüroo Heiki Taras OÜ (rg-kood 10419148) tööle nr T-17-0728. Detailplaneeringuga on kavandatud Looduse tn 4...

Tabasalu alevikus Looduse tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 202 kehtestati Tabasalu alevikus Looduse tn 4 (katastritunnus 19801:002:0360) maaüksuse detailplaneering vastavalt Arhitektuuribüroo Heiki Taras...

06.06.2019 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Vaila külas Rebase  ( katastritunnus 19801:011:0089 ) maaüksuse detailplaneeringu algatamise eelne eskiislahenduse tutvustamine. Detailplaneeringu algatamise eelse esialgse eskiisiga saab tutvuda...

Vaila külas Rebase maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamise eelne eskiislahenduse tutuvustamine

06.06.2019 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Vaila külas Rebase  ( katastritunnus 19801:011:0089 ) maaüksuse detailplaneeringu algatamise eelne...

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 39 algatati detailplaneeringu koostamine Humala külas Karli (katastritunnus 19801:001:3305) maaüksusel ning lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Karli maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ärimaaks ning...

Humala külas Karli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 39 algatati detailplaneeringu koostamine Humala külas Karli (katastritunnus 19801:001:3305) maaüksusel ning lähialal. Detailplaneeringu...

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 40 algatati detailplaneeringu koostamine Suurupi külas Karukella tee 2 (katastritunnus 19801:001:1006) maaüksusel ning lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Suurupi külas Soo-Lasma detailplaneeringu...

Suurupi külas Karukella tee 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 40 algatati detailplaneeringu koostamine Suurupi külas Karukella tee 2 (katastritunnus 19801:001:1006) maaüksusel ning lähialal. ...

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 41 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Luige tee 30 (katastritunnus 19801:001:1904 ) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt K-Projekt AS (rg-kood 12203754) tööle nr 16049. Planeeritav ala, suurusega u 0,05 ha, paikneb Luige tee ääres...

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 30 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 41 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Luige tee 30 (katastritunnus 19801:001:1904 ) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt K-Projekt AS...

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 42 võeti vastu Vaila külas Naage tee 67 (katastritunnus 19801:011:0457 ) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum Grupp OÜ (rg-kood 12042771) tööle nr DP-12/05-2016. Planeeritav ala, suurusega u 0,43 ha, paikneb Naage tee...

Vaila külas Naage tee 67 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 42 võeti vastu Vaila külas Naage tee 67 (katastritunnus 19801:011:0457 ) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum Grupp OÜ (rg-kood...

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 43 lõpetati Suurupi külas Luige (katastritunnus 19801:001:1224) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 24. september 2009. a otsus nr 94 „Suurupi külas Luige maaüksuse ja lähiala...

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Suurupi külas)

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 43 lõpetati Suurupi külas Luige (katastritunnus 19801:001:1224) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks...

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 44 lõpetati Rannamõisa külas Rähni tee 5 (endine lähiaadress Suvila nr 57, katastritunnus 19801:002:1601) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 28. mai 2002. a korraldus nr 484 „Detailplaneeringu...

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Rannamõisa külas)

Harku Vallavolikogu 25.04.2019 otsusega nr 44 lõpetati Rannamõisa külas Rähni tee 5 (endine lähiaadress Suvila nr 57, katastritunnus 19801:002:1601) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Ilmandu külas asuvale liikluspinnale kohanimeks Kõrtsu tee. Kohanime määramise eelnõu ja selle lisaga saab tutvuda  26.04.2019-11.05.2019 k.a.    Ettepanekuid ja vastuväiteid ootame kirja või e-kirja teel harku@harku.ee...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine (Ilmandu küla)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Ilmandu külas asuvale liikluspinnale kohanimeks Kõrtsu tee. Kohanime määramise eelnõu ja selle lisaga saab tutvuda  26.04.2019-11.05.2019...

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas rahastada Türisalu veemajandusprojekti ehitamist. Projekti kogumaksumus on esialgse prognoosi kohaselt üle 7,6 mln euro. "On rõõm, et KIK otsustas Türisalu veemajandusprojekti finantseerida ligi 6,5 mln ulatuses Euroopa Liidu...

Türisalu saab nõuetekohase veevarustuse

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas rahastada Türisalu veemajandusprojekti ehitamist. Projekti kogumaksumus on esialgse prognoosi kohaselt üle 7,6 mln euro. "On rõõm, et KIK...

28.03.2019-11.04.2019 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Merikülas Romantiku tee 6 (katastritunnus 19801:013:0002), Romantiku tee 6a (katastritunnus 19801:002:0149) ja Romantiku tee 8 (katastritunnus...

Merikülas Romantiku tee 6, Romantiku tee 6a ja Romantiku tee 8 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

28.03.2019-11.04.2019 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Merikülas Romantiku tee 6 (katastritunnus...

Head Muraste elanikud! Olete oodatud 16. aprillil algusega kell 18.00 Muraste koolimajja (Lee tee 9) Muraste veemajandusprojekti infopäevale. Infopäeva eesmärk on projekti piirkonna elanikele anda ülevaade ehitustööde ajagraafikust, liikluskorraldusest ja liitumisvõimalustest. Infopäeval...

Muraste veemajandusprojekti infopäev

Head Muraste elanikud! Olete oodatud 16. aprillil algusega kell 18.00 Muraste koolimajja (Lee tee 9) Muraste veemajandusprojekti infopäevale. Infopäeva eesmärk on projekti piirkonna...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 31 algatatud Muraste külas Kase tn 4 ( katastritunnus 19801:001:0592 ) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine toimub 02.05.2019 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).   ...

Muraste külas Kase tn 4 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 31 algatatud Muraste külas Kase tn 4 ( katastritunnus 19801:001:0592 ) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine toimub ...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Türisalu külas Harku Vallavalitsuse 22. detsember 2009. aasta määrusega nr 36 „Teenimede määramine Viti külas, Vääna külas ja Türisalu külas ning teenime muutmine Türisalu külas" määratud liikluspindade Joakaare tee ja Joakooli...

LIIKLUSPINDADE RUUMIKUJU MUUTMISE EELNÕU AVALIKUSTAMINE (TÜRISALU KÜLA)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest muuta Türisalu külas Harku Vallavalitsuse 22. detsember 2009. aasta määrusega nr 36 „Teenimede määramine Viti külas, Vääna külas ja Türisalu külas...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 29 algatati detailplaneeringu koostamine Viti külas Aiba tee 12 (katastritunnus 19801:001:0192) maaüksusel ja lähialal ja otsusega nr 30 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on...

Viti küla Aiba tee 12 üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 29 algatati detailplaneeringu koostamine Viti külas Aiba tee 12 (katastritunnus 19801:001:0192) maaüksusel ja lähialal ja otsusega nr 30 jäeti...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 33 võeti vastu Tabasalu alevikus Harku tee 47 (katastritunnus 19801:001:3113) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik (rg-kood 11038715) tööle nr 03-17. Planeeritav ala, suurusega u 1,0 ha, paikneb Tabasalu alevikus...

Tabasalu alevikus Harku tee 47 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 33 võeti vastu Tabasalu alevikus Harku tee 47 (katastritunnus 19801:001:3113) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 33 jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harkujärve külas Kiriku tee 11 (katastritunnus 19801:002:1645) maaüksusel ja lähialal. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiriku tee 11 katastriüksuse (katastritunnus...

Harkujärve külas Kiriku tee 11 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 33 jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Harkujärve külas Kiriku tee 11 (katastritunnus 19801:002:1645) maaüksusel...

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab eraisikuid, kelle majapidamine asub enam kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, toetust taotlema vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumismahuti paigaldamiseks. „Kui praegu taotlus ära esitada, saab ehitustöödega alustada hiljemalt...

Taotle toetust, et suvepuhkuseks oleks puhas joogivesi ja kanalisatsioon majas

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab eraisikuid, kelle majapidamine asub enam kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, toetust taotlema vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 36 lõpetati Vääna-Jõesuu külas aiandusühistu Masinaehitaja territooriumil maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 12. august 2008. a korraldus nr 1115 „Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande...

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 36 lõpetati Vääna-Jõesuu külas aiandusühistu Masinaehitaja territooriumil maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 35 lõpetati Vääna-Jõesuu külas aiandusühistu Vesilind (katastritunnus 19809:008:0550) maaüksusel detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 17. oktoober 2013. a otsus nr 132 „Vääna-Jõesuu külas AÜ Vesilind...

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Vääna-Jõesuu külas)

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 35 lõpetati Vääna-Jõesuu külas aiandusühistu Vesilind (katastritunnus 19809:008:0550) maaüksusel detailplaneeringu koostamine ning tunnistati...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 34 lõpetati Liikva külas Päikese (katastritunnus 19801:011:0812) ja Päikesekiire (endine lähiaadress Päikese I, katastritunnus 19801:011:0813) maaüksuste detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 18. september...

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Liikva külas)

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 34 lõpetati Liikva külas Päikese (katastritunnus 19801:011:0812) ja Päikesekiire (endine lähiaadress Päikese I, katastritunnus 19801:011:0813) ...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 31 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Kase tn 4 (katastritunnus 19801:001:0592) maaüksusel ning lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksusele ühe üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete rajamiseks...

Muraste külas Kase tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 31 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Kase tn 4 (katastritunnus 19801:001:0592) maaüksusel ning lähialal. Detailplaneeringu...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 28 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Peetri (katastritunnus 19801:001:2597) ja Peetripõllu (katastritunnus 19801:001:2598) maaüksustel ning lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused...

Tabasalu alevikus Peetri ja Peetripõllu maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 28 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Peetri (katastritunnus 19801:001:2597) ja Peetripõllu (katastritunnus 19801:001:2598)...

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 27 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8 (katastritunnus 19809:024:0012) ja Nõmmerohu tee 10 (katastritunnus 19809:024:0040) maaüksustel ning lähialal. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada...

Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8 ja Nõmmerohu tee 10 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 28.03.2019 otsusega nr 27 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Nõmmerohu tee 8 (katastritunnus 19809:024:0012) ja Nõmmerohu tee 10 (katastritunnus...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Ilmandu külas Tuule tee 13a ja Tuule tee 15 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Põhjatuule tee. Kohanime määramise eelnõu ja selle lisaga saab tutvuda  29.03.2019-11.04.2019 k.a....

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine (Ilmandu küla)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Ilmandu külas Tuule tee 13a ja Tuule tee 15 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringuga tekkivale liikluspinnale kohanimeks Põhjatuule tee. ...

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tiskre külas Apametsa piirkonna VII kvartali (Liiva tee 16, Remmelga 1, Liiva tee 14, Liiva tee 12a, Liiva tee 12, Liiva tee T29, Liiva tee 4L, Liiva tee, osaliselt Liiva tee lõik 1, Liiva tee lõik 2, Liiva tee lõik 4 ja Liiva tee lõik 5...

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine (Tiskre küla)

Harku Vallavalitsus teatab kavatsusest määrata Tiskre külas Apametsa piirkonna VII kvartali (Liiva tee 16, Remmelga 1, Liiva tee 14, Liiva tee 12a, Liiva tee 12, Liiva tee T29, Liiva tee 4L,...

Harku Vallavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 118 kehtestati Hobuseraua tee 26 (katastritunnus 19814:001:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 02/18. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa...

Harkujärve külas Hobuseraua tee 26 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 118 kehtestati Hobuseraua tee 26 (katastritunnus 19814:001:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastik OÜ...

Harku Vallavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 119 kehtestati Tuule tee 13a (katastritunnus 19801:001:2930) ja Tuule tee 15 (katastritunnus 19801:001:1581) maaüksuste ja lähiala detailplaneering vastavalt Maarja Style OÜ (rg-kood 12364279) tööle nr TP1/17. Detailplaneeringuga...

Ilmandu külas Tuule tee 13a ja Tuule tee 15 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 119 kehtestati Tuule tee 13a (katastritunnus 19801:001:2930) ja Tuule tee 15 (katastritunnus 19801:001:1581) maaüksuste ja lähiala...

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ja seda teenindava abihoone püstitamiseks ja transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamine kergliiklustee tarvis. Samuti lahendatakse detailplaneeringuga...

Vääna-Jõesuu külas Jõetare maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on elamumaa sihtotstarbega krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamu ja seda teenindava abihoone püstitamiseks ja transpordimaa...

Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 17 algatati detailplaneeringu koostamine detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Sarapuu tn 58b (endine lähiaadress Paju 1, katastritunnus 19801:002:3510) ja Sarapuu tn 60a (katastritunnus 19801:002:3500) maaüksustel ning reformimata...

Tabasalu alevikus Sarapuu tn 58b ja Sarapuu tn 60a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine ning eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 17 algatati detailplaneeringu koostamine detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Sarapuu tn 58b (endine lähiaadress Paju 1, katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 16 algatati detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Harku tee 54 (katastritunnus 19801:002:1838) maaüksusel ja lähialal ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 22. veebruar 2011 korraldus nr 187 „Rannamõisa külas Moe kütus ja Uus-Sepa 3...

Rannamõisa külas Harku tee 54 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 16 algatati detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Harku tee 54 (katastritunnus 19801:002:1838) maaüksusel ja lähialal ja tunnistati kehtetuks...

Austatud Vääna küla elanik! Seoses Vääna reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projektiga algavad vee- ja kanalisatsiooni ehitustööd Vääna külas. Tööde alguskuupäev on 18.02.2019 ning tööd kestavad orienteeruvalt augusti lõpuni. Tööde teostamise ajal...

Vääna reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

Austatud Vääna küla elanik! Seoses Vääna reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projektiga algavad vee- ja kanalisatsiooni ehitustööd Vääna külas. Tööde...

31.01.2019–14.02.2019 k.a. toimus  Kumna külas Puusepa tee 2 ja Puusepa tee 2a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu  avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal esitasid detailplaneeringu alaga piirneva Puusepa tee 4 maaüksuse omanik ja puudutatud isik detailplaneeringule...

Kumna külas Puusepa tee 2 ja Puusepa tee 2a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus ja avalik arutelu

31.01.2019–14.02.2019 k.a. toimus  Kumna külas Puusepa tee 2 ja Puusepa tee 2a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu  avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal esitasid...

Sel nädalal kontrollib Päästeamet kogu Eestis tuleohutusnõuete täitmist kortermajade ühiskasutatavatel pindadel. Ohutusnõuete järgimisega saab iga vastutustundlik inimene ise kõige paremini enda ja oma naabrite heaolu ja turvalisuse ees seista. Tuleohutusnõuded korteris: ...

Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete täitmist kortermajades

Sel nädalal kontrollib Päästeamet kogu Eestis tuleohutusnõuete täitmist kortermajade ühiskasutatavatel pindadel. Ohutusnõuete järgimisega saab iga vastutustundlik inimene ise kõige paremini enda...

Vastavalt Harku vallavolikogu 27. detsembri 2018 otsusele nr 115 on alates 01.07.2019 Tiskre–Harkujärve piirkonnas vee-ettevõtjaks määratud OÜ Strantum. Kuni 30.06.2019 (k.a) pakub piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust jätkuvalt AS Tallinna Vesi. Vee-ettevõtte muutus...

Muutub Tiskre–Harkujärve vee-ettevõtja

Vastavalt Harku vallavolikogu 27. detsembri 2018 otsusele nr 115 on alates 01.07.2019 Tiskre–Harkujärve piirkonnas vee-ettevõtjaks määratud OÜ Strantum. Kuni 30.06.2019 (k.a) pakub piirkonnas...

Käesoleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks maaüksuste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide vahelise piiri muutmine, maatüki liitmine ja jagamine. Selleks nüüdisajastab Maa-amet katastriandmeid, millega piiriandmed, pindala ja kõlvikuandmed muutuvad täpsemaks. Piir looduses ei...

Piiride korrastamine muutub maaomanikele lihtsamaks

Käesoleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks maaüksuste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide vahelise piiri muutmine, maatüki liitmine ja jagamine. Selleks nüüdisajastab Maa-amet...

Tänavu sügisel valmivale Tabasalu Pihlakodule asetati 15. jaanuaril nurgakivi. Olulise sammu tulevase hoolekandeasutuse sünni suunas astusid Pihlakodu ketti arendava Viru Haigla nõukogu esimees Igor Pihela, juhatuse esimees Meelis Kukk, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, Harku valla...

Üks samm lähemale uuele hooldekodule

Tänavu sügisel valmivale Tabasalu Pihlakodule asetati 15. jaanuaril nurgakivi. Olulise sammu tulevase hoolekandeasutuse sünni suunas astusid Pihlakodu ketti arendava Viru Haigla nõukogu...

Lilleaia tee ja Hobuseraua tee ristmikul on lõhkenud magistraaltoru, millega kaasneb veevarustuse katkestus Kolde teel ja Hobuseraua teel. Olukorra kiiremaks lahendamiseks ning suurema veekao vältimiseks keerati pumbamajast vesi kinni. TÄIENDUS: Kahjuks ei ole võimalik veevarustust tänase...

Veeavarii Harkujärvel

Lilleaia tee ja Hobuseraua tee ristmikul on lõhkenud magistraaltoru, millega kaasneb veevarustuse katkestus Kolde teel ja Hobuseraua teel. Olukorra kiiremaks lahendamiseks ning suurema veekao...

Käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) objektiks on Harku vallas Sõrve külas Tammi tee 83 maaüksuse ja lähiala detailplaneering (DP). KSH eesmärgiks on arvestada keskkonnakaalutlusi detailplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse,...

Sõrve külas Tammi tee 83 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Käesoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) objektiks on Harku vallas Sõrve külas Tammi tee 83 maaüksuse ja lähiala detailplaneering (DP). KSH eesmärgiks on arvestada...

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu külas Kõrre tee 51 aiamaja laiendamiseks ja abihoone püstitamiseks ehitusprojekti koostamisel Harku Vallavalitsuse 04.09.2001 korraldusega nr 911 kehtestatud...

Projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Vääna-Jõesuu külas Kõrre tee 51 aiamaja laiendamiseks ja abihoone...

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 109 otsustati mitte algatada detailplaneeringu koostamist Muraste külas Sinilille (katastritunnus 19801:001:2542) maaüksusel. Vastuvõetud otsusega saab tutvuda Harku valla dokumendiregistris aadressil www.harku.ee/dokumendiregister .

Muraste külas Sinilille maaüksusel detailplaneeringu koostamise algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 109 otsustati mitte algatada detailplaneeringu koostamist Muraste külas Sinilille (katastritunnus 19801:001:2542) maaüksusel. Vastuvõetud otsusega...

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 113 lõpetati Suurupi külas Pärtli tee 9 (endine Kalama I, katastritunnus 19801:001:1680) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 01. juuli 2003. a korraldus nr 558 „Detailplaneeringu algatamine". ...

Suurupi külas Pärtli tee 9 maaüksusel detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 113 lõpetati Suurupi külas Pärtli tee 9 (endine Kalama I, katastritunnus 19801:001:1680) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks...

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 111 lõpetati Laabi külas Otsa 4 (tänane lähiaadress Vasara tn 2, katastritunnus 19801:002:0559) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 27. aprill 2004. a korraldus nr 415 „Laabi külas Otsa 4 maaüksuse...

Laabi külas Otsa 4 maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 111 lõpetati Laabi külas Otsa 4 (tänane lähiaadress Vasara tn 2, katastritunnus 19801:002:0559) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistati...

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 110 lõpetati Merikülas (endine asustusüksus Ilmandu küla) Tilgu tee 17 (endine lähiaadress Männa, katastritunnus 19801:001:0110) maaüksusel detailplaneeringu koostamine ning tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 28. november 2000 korraldus nr 1663...

Merikülas Tilgu tee 17 maaüksusel detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 110 lõpetati Merikülas (endine asustusüksus Ilmandu küla) Tilgu tee 17 (endine lähiaadress Männa, katastritunnus 19801:001:0110) maaüksusel...

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 112 lõpetati Vahi külas Vahi tee 41 (katastritunnus 19801:011:0874) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 26. mai 2009. a korraldus nr 664 „Vahi külas Vahi tee 41 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu...

Vahi külas Vahi tee 41 maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 112 lõpetati Vahi külas Vahi tee 41 (katastritunnus 19801:011:0874) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse...

Kui põuane suvi jättis paljud erakaevud veeta, siis külm lõhub torusid ja põhjustab kõigele lisaks materiaalset kahju. Eesti Vee-ettevõtete Liit jagab mõned soovitused hullema ära hoidmiseks. Kui lahkud pikemaks ajaks suvekodust, siis tühjendage torustik, veeboiler, veemahutid ja...

Kaitse veevärki külmakahjude eest

Kui põuane suvi jättis paljud erakaevud veeta, siis külm lõhub torusid ja põhjustab kõigele lisaks materiaalset kahju. Eesti Vee-ettevõtete Liit jagab mõned soovitused hullema ära...

2018. aasta parimaks puitehitiseks valiti Vastseliina komando uus hoone, fassaadipreemia sai aga Murastes. Konkursi nominentide seas oli ka Rannamõisa tavandimaja. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit korraldas 16. korda aasta puitehitise konkursi eesmärgiga tõsta esile uusi puitehitisi,...

Fassadipreemia läks suvilale Murastes

2018. aasta parimaks puitehitiseks valiti Vastseliina komando uus hoone, fassaadipreemia sai aga Murastes. Konkursi nominentide seas oli ka Rannamõisa tavandimaja. Eesti Metsa- ja...

Viimastel nädalatel on Harku valla suured investeeringud jõudnud oluliste verstapostideni – avati Muraste kooli juurdeehitus ning Tabasalu tervisekeskusele pandi nurgakivi. Muraste kooli juurdeehitus avati 7. novembril. Seoses õpilaste kasvuga otsustati ehitada koolile...

Kaks investeeringut on jõudnud verstapostini

Viimastel nädalatel on Harku valla suured investeeringud jõudnud oluliste verstapostideni – avati Muraste kooli juurdeehitus ning Tabasalu tervisekeskusele pandi nurgakivi. Muraste kooli...

Riiklik järelevalvemenetlus algab reeglina paikvaatlusest, mis tähendab, et iga nädal kontrollitakse piirkondi, kus toimub ehitustegevus. Suur osa ebaseaduslikest ehitistest avastatakse aga kasutuslubade menetluste käigus. Üha enam on probleemideks alla 20 m 2 ehitusaluse pinnaga ja alla...

Ehitamisel tuleb järgida seadusi

Riiklik järelevalvemenetlus algab reeglina paikvaatlusest, mis tähendab, et iga nädal kontrollitakse piirkondi, kus toimub ehitustegevus. Suur osa ebaseaduslikest ehitistest avastatakse aga...

Kasutusluba antakse kui valminud ehitis vastab ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja otstarbe kohaselt. Kasutusluba antakse, kui ehitis vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige ehitisele esitatud nõuetele ja ehitusloale. Teisisõnu võib öelda, et kasutusloa üks...

Kasutusluba annab kindluse, et ehitis vastab nõuetele

Kasutusluba antakse kui valminud ehitis vastab ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja otstarbe kohaselt. Kasutusluba antakse, kui ehitis vastab õigusaktides sätestatud...

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Siseministeeriumi ettepaneku riigivara ehk endise Muraste Piirivalvekooli kinnistute võõrandamiseks Harku Vallavalitsusele. Seoses muudatustega Sisekaitseakadeemia õppekorralduses jäi 2017. aastast kasutuseta Muraste Piirivalvekooli...

Valitsus võõrandab Muraste Piirivalvekooli kinnistud Harku vallale

Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks Siseministeeriumi ettepaneku riigivara ehk endise Muraste Piirivalvekooli kinnistute võõrandamiseks Harku Vallavalitsusele. Seoses...

Harku Vallavolikogu 26.04.2018 otsusega nr 38 kehtestati Sõrve külas Loojangu tee 27 (katastritunnus 19801:001:1678) maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ (reg-kood 11213515) tööle nr 264. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa...

Sõrve külas Loojangu tee 27 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 26.04.2018 otsusega nr 38 kehtestati Sõrve külas Loojangu tee 27 (katastritunnus 19801:001:1678) maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ...

Riigihalduse minister kehtestas Harju maakonnaplaneeringu 2030+ 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/78. Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337. Planeering on koostatud Harju maakonna territooriumile enne 1. märtsi 2017 ning maakonnaplaneeringu...

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine

Riigihalduse minister kehtestas Harju maakonnaplaneeringu 2030+ 09.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/78. Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337....

Osaühing Strantum viib läbi Harku vallas Rannamõisa külas täiendava uuringu raames laiendatud küsitlust, eesmärgil taotleda rahastust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Rannamõisa piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide ehitustööde teostamiseks. Kogume infot e-posti ja...

Teadaanne ja üleskutse Rannamõisa külas asuvate kinnistute omanikele!

Osaühing Strantum viib läbi Harku vallas Rannamõisa külas täiendava uuringu raames laiendatud küsitlust, eesmärgil taotleda rahastust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Rannamõisa piirkonna...

27.01.2018-26.02.2018 toimus Vahi külas Tiigiserva maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringule vastuväiteid ja ettepanekuid ei esitatud ning sellest lähtuvalt ei korralda Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku...

Vahi külas Tiigiserva maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

27.01.2018-26.02.2018 toimus Vahi külas Tiigiserva maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringule vastuväiteid ja ettepanekuid ei...

Harku Vallavolikogu 28.12.2017 otsusega nr 106 jäeti kehtima Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud Harku valla üldplaneering senisel kujul. Otsustega on võimalik tutvuda  Harku valla õigusaktide registris https://oigusaktid.harku.ee/?id=3001 ja...

Üldplaneeringu ülevaatamine

Harku Vallavolikogu 28.12.2017 otsusega nr 106 jäeti kehtima Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud Harku valla üldplaneering senisel kujul. Otsustega on...

Näitan: 101-193
Elemente lehe kohta 100
of 2