Uudised ja teated

« Tagasi

Harjumaa omavalitsused loovad kriisivõrgustiku

Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) eestvedamisel toimuvad Harjumaa omavalitsustes
"Valmisoleku päevad", kus kohalikud võtmeisikud: vallajuhid, külavanemad, korteriühistute esindajad, haridus-ja tervishoiuasutuste juhid, politsei, päästjad, naabrivalve jt turvalisuse eest vastutavad isikud saavad ülevaate „Käitumisjuhistest kriisiolukordadeks" ja mängivad läbi ühe võimaliku kriisiolukorra kommunikatsiooni. "Valmisoleku päeva" lõpuks sõlmitakse kohalike võtmeisikute vahel "Heade kavatsuste kokkulepe" kriisikäitumise juhendite levitamiseks.
 
Projekti tulemusena valmib sügiseks andmebaas, mis võimaldab HOLi, Päästeametil jt asjassepuutuvatel osapooltel suhelda kriisiolukordade võtmeisikutega ja elanikega 15 kohalikus omavalitsuses.
 
Harku valla „Valmisoleku päev" toimub 26. augustil kell 15:00 Muraste koolis (Lee tee 9, Muraste küla) ning kestab 2,5 tundi. Üritusel tutvustatakse Siseministeeriumi poolt koostatud "Käitumisjuhist kriisiolukordadeks" ning selle põhjal mängitakse läbi üks võimalik kriisiolukord Harku vallas.
 
Ürituse kava
  • HOLi esindaja tervitussõnad, osalejate tutvumisring
  • Linnalabor kirjeldab loodava võrgustiku eesmärki
  • Päästeameti esindaja tutvustab käitumisjuhist
  • Kriisiolukorra läbimängimine
  • Heade kavatsuste protokolli arutelu ja allakirjutamine
"Valmisoleku päev" toimub projekti "Harjumaa omavalitsuste kriisivõrgustiku ülesehitamine" raames. Projekti tellija on HOL, rahastaja Siseministeerium ning läbiviija MTÜ Linnalabor.
 
Rohkem infot saab leheküljelt hol.ee/kriis.