Uudised ja teated

« Tagasi

Harku valla haridusseminaril jagati parimaid praktikaid

Filosofeerimishommikud, väikese aedniku projekt ja laste nõukogu ehk Killukesi Harku haridusmaastikult.
 
Meriküla spordi- ja õppekeskuses toimunud ühisseminaril tutvusid haridus- ning teadusministeeriumi ametnikud meie valla uuendusliku hariduskorralduse ja -praktikaga.
 
Sel aastal külastasid ministeeriumi eksperdid kõiki kohalikke omavalitsusi eesmärgiga tutvuda valdade ja linnade hariduskorraldusega. Kuna Harku vald eristus silmapaistvalt uuendusliku lähenemise ja praktikaga, soovisid ministeeriumi välishindamise osakonna Tartus ja Tallinnas töötavad ametnikud – Kristin Hollo (osakonna juhataja), Hille Voolaid, (asejuhataja), Maie Kitsing, Rena Selliov, Aivar Ots, Sigre Kuiv, Agnes Pihlak, Pärje Ülavere, Kaidi Maask, Katrin Ohakas, Ruth Elias, Õilme Saks ja Piret Otti – meie valla kogemusega tutvuda.
 
Saamaks täiendavat ülevaadet Harku valla hariduskorralduse ja -asutustega pakuti ministeeriumiametnikele võimalust osaleda 10. septembril toimunud haridusasutuste, haridusasutuste hoolekogude ja haridusasutuste pidaja iga-aastasel ühisseminaril, mis kandis pealkirja "Pilk avalik peeglis, areng loov meelel, tõend selge peos, sõna võitlev keelel".
 
Allpool on autori valikul noppeid seminaril kuuldud/nähtud koolide ja lasteaedade edenemisest eelmisel õppeaastal ning killukesi uue õppeaasta huvitavamatest väljakutsetest.

Mis tehtud, mis teoksil

Uue õppehoone ja selle terrassil õuesõppeklassi kasutusele võtnud Harkujärve põhikoolis toimus projekt, kus hoolekogu toel osales 18 külalisõpetajat. Sel õppeaastal on plaan rakendada õpetajate vahetust teiste koolidega, käivitatakse projekt "Andekad õpilased", õpetatakse lennupõhiselt tasemerühmades.
 
Vääna mõisakoolis valmis andekate õpilaste projektõppes mõisateemaliste matemaatikaülesannete kogu "Nuputamisvihik", mõisa keldris seati sisse töökoda. Hoolekogu korraldas koolipere liikmetele koos vanematega koolilõpu seiklusmatka, aitas kaasa mõisa soklikorruse kohandamisel pikapäevarühma ja noortetegevuste tarvis. Sel õppeaastal kavandatakse esindustegevusi kooli 165. sünnipäeva tähistamiseks.
 
Vääna-Jõesuu kooli spordiväljak sai suvel uhke punase kummikatte, kooli kuues klass lõikas sirbiga otra kevadel küntud-külvatud põllult, külaselts korraldas kooli juurde kiige- ja puhkeplatsi ehitamise. Õpilastel on peale tavavahetundide veel tantsu-, saali- ja õuevahetund.
 
Kiiresti kasvav Muraste kuueklassiline kool rakendas muutuva õpikäsituse hindamispõhimõtteid, laienes valminud juurdeehitusse ja avas koostöös Tabasalu ühisgümnaasiumiga 7. klassi. Sel õppeaastal taotletakse haridusministeeriumilt  kolmandas kooliastmes õpetamise luba.
 
Pangapealse lasteaed pälvis peresõbraliku tööandja konkursil hõbemärgi, korraldas üleriigilise robootikaseminari "Õpime ise ja õpetame teisi", pakkus hommikuti lastele akrojoogaga tegelemise võimalust, lasteaia hoolekogu ehitas lastele õue mängukeskuse. Sel õppeaastal valmib lasteaeda tutvustav nukufilm, korraldatakse teine robootikaseminar ja luuakse laste nõukogu.
 
Rannamõisa lasteaed pälvis Õnneliku Õppija tunnustuse: laste töökasvatuse/õpetuse ja  puisniidu taastamise eest lasteaia territooriumil, samuti selle eest, et nad kasvatasid esimese saagi oma kasvuhoones. Hoolekogu tunnustas lasteaia personali PerePai meetodil. Sel õppeaastal töötatakse välja alushariduse õppematerjale  koostöös MTÜ Mondo Maailmahariduse keskusega.
 
Tabasalu ühisgümnaasium lõi töötajate värbamiseks veebilehe Tyg.ee ja digitaalse väärtuspakkumise keskkonna Tyg.ee/oppima, laiendas lennupõhist tasemerühmade süsteemi 5.–7. klassidele, avas Muraste koolis ühe 7. klassi. Sel õppeaastal kasvab kool veelgi, aktuaalne lahendus kitsikusele on lõunane vahetus mõnes klassis.
 
Teelahkme lasteaed rakendas põnevat laste juhitud õppepäeva, tutvustas töid-tegemisi huvilistele nii Eestist kui ka võõrsilt. Sel õppeaastal rakendatakse laste nõukogu ehk "Tarkade klubi" ja korraldatakse õpetajatele suunatud kogemuslik arutelude sari  "Pedagoogiline sumin".
 
Alasniidu lasteaed avas märtsis uue lasteaiahoone, uuest õppeaastast on selle kõik kuus rühma komplekteeritud. Lasteaia hoolekogu korraldas lasteaia naisperele naistepäevaüllatuse. Sel õppeaastal valmistutakse eesmärgiga aidata kaasa Harkujärve lasteaia iseseisvumisele, valmistutakse Järvekalda majas Montessori rühma ja erirühma loomiseks, korraldatakse projektõppeseminar valla õpetajatele, osaletakse maailmakoristuse päeval. Plaanis on leida lahendus, mille järgi erimenüüd vajavad lapsed saavad vastavat toitu ka lasteaias.
 
Tabasalu lasteaed Tibutare õhinapõhisele õppele andis uut hoogu väikese aedniku projekt "Kõrvitsate kasvatamine Tallinna Loomaaia asukatele", praktiseeriti projekti "Kust tuleb raha ja kuhu läheb?", hoolekogu korraldas laada, kohviku, talgud ja leidis lasteaiale 30 sponsorit. Sel õppeaastal korraldab lasteaed laulupeo ja kunstinäituse "Minu kodu", testib ja praktiseerib õuesõppemängu laste sotsiaalsete oskuste arendamiseks.
 
Harku lasteaed analüüsis üles filmitud õppetegevusi koostöös õpetajate, õpetajate abide ja assistentidega, arvestas projektõppes laste huve, suunas neid avastama, püstitama eesmärke ja lahendama probleeme. Uuel õppeaastal hakatakse koostöös raamatukoguga korraldama lastele filosofeerimishommikuid.
 
Huvitegevuse ja Noorsootöö Sihtasutus avas Tabasalu noortekeskuse uued ruumid aadressil Kallaste 24 ja rikastas huvitegevusi: saalihoki, kokaklubi, karate, DJ-klubi, noorteansambel, akrobaatika, male, parkuur jms. Vääna-Jõesuus ja Väänas avati noortetoad, edukalt toimus senisest suurima populaarsusega Koolilõpufest 2019, suvel korraldati malev. Uuel õppeaastal avatakse Murastes pikapäevarühm, arendatakse loodus- ja tehnikavaldkonna huvitegevusi.
 
Tabasalu muusikakooli õpilased saavutasid edu nii riigisisestel kui ka rahvusvahelistel konkurssidel. Uuel õppeaastal valmistatakse lähteülesanne Tabasalu ühisgümnaasiumi 2021. aastal vabaneva algklasside maja ümberehitamiseks muusikakooli vajadusteks.
 
AIVAR SOE
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
 
Haridus- ja teadusministeeriumi arvates on Harku valla haridusasutustelt ja haridusasutuste pidaja tegemistest huvilistel palju õppida.
 
Foto: Madis Idnurm