Uudised ja teated

« Tagasi

Harku valla kaasava eelarve hääletusele pääses 4 ideed

Kahekümnest ettepanekust neli vastasid nõuetele ja lähevad hääletusele. Hääletada saab 30. novembrist kuni 6. detsembrini.
 
Vallaelanikel oli kuni 31. oktoobrini võimalik pakkuda ideid, kuidas kasutada kuni 50 000 eurot nõnda, et sellest võimalikult paljud rõõmu ja otstarvet leiaks. 9. novembril kogunenud kaasava eelarve ettepanekute hindamise komisjon jättis kõrvale ideed, mis ei olnud kooskõlas kehtivate õigusaktidega, ületasid eelarve suurust ega olnud kaasava eelarve eesmärgiga kooskõlas. Kahekümnest ideest kvalifitseerus neli. 

Hääletage oma lemmiku poolt

Alates 30. novembrist kuni 6. detsembrini saavad kõik vähemalt 16-aastased vallaelanikud, kelle registreeritud elukoht on Harku vallas, anda hääle meelepärasele ettepanekule. Igal hääletajal on üks hääl. Hääletada saab elektrooniliselt volikogude infosüsteemis VOLIS. Hääletamisel osaleja identifitseerib ennast infosüsteemis isikutunnistuse või mobiil-ID-ga. Kel ei ole arvuti kasutamise võimalust või digitaalset identifitseerimisvõimalust, andke hääl vallamajas 1. ja 2. detsembril ajavahemikus 10.00−15.00 ning 3. detsembril ajavahemikus 10.00−17.00. Vallamajas peab kandma maski, kaasas peab olema isikut tõendav dokument.
 
Enim hääli kogunud ettepanek saab kaasava eelarve rahastuse ja vallavalitsus viib selle ellu 2021. aastal.

Hääletusel osalevad:

Muudetavate raskustega välijõusaal OMNIGYM 
Kes tuleb Murastesse tervisekilomeetrit läbima, kes loodusradadel käima ja kes soovib mitmekesistada treeninguid kergliiklusrajal, see võiks kasutada ka uusi välijõusaali atraktsioone. Jõusaali hakkaksid kasutama noored, kes veedavad vaba aega Muraste rulapargis ja võrkpalliväljakul ning saaksid oma kehalisi võimeid arendada. Välijõusaali saab ka koolipäeva raames õuevahetunnis kasutada. Tänu turvaliselt ja lihtsalt muudetavatele raskustele saavad jõulinnaku vahendeid kasutada ka eakad, sest jõusaal loob võimaluse teha taastusravi. Välijõusaali rajades loome keskkonna, kus lapsevanem ja laps saavad samal ajal olla kehaliselt aktiivsed endale jõukohase tegevusega.
 
Sportlik ja tervislik Harku vald
Et Harku vald oleks sportlik ja tervislik, võiks peaaegu igasse külla paigaldada lauatenniselaua. Mõnesse suuremasse piirkonda, nagu näiteks Muraste, Tabasalu, Vääna-Jõesuu rannaala jne, võiks võimalusel tulla mitu lauatenniselauda. Kokku võiks neid olla 32. Kui mõnel külal ei ole lauale sobivat asukohta, siis kindlasti peaks naaberkülas sobiv koht leiduma. Lauatennise mängimine värskes õhus on tervisele kasulik ja sobib igas vanuses vallaelanikule.
 
Tilgu sadama ürituste korraldamise ja puhkeala
Harku on Põhja-Eesti ühe ilusama rannajoonega vald. Meie ainsaks avalikuks sadamaks on hiljuti renoveeritud Tilgu väikesadam, mis on popp kohalike kalameeste ja hobipaadisõitjate hulgas. Nüüd, mil sadamakaid ja neid ümbritsev ala on korda tehtud, on aeg muuta Tilgu sadam tõeliseks Harku valla merevärava tiitlit väärivaks kohaks. Rajame Tilgu sadama ürituste korraldamise ja puhkeala, kus oleks meeldiv aeg maha võtta nii külalistel kui ka vallarahval.
 
Ehitame modernse arhitektuuriga sadama abihoone, mille suur terrass ja rõdu lubavad korraldada vabaõhukontserte ja -etendusi. Sadamahoonesse on projekteeritud ka hubane suvekohvik.
 
Vääna-Jõesuu seikluspark
Plaan on rajada seikluspark Vääna-Jõesuu kooli juurde. Ettepaneku eesmärk on mitmekesistada noorte ja ka vanemate inimeste vaba aja veetmise võimalusi värskes õhus ning tõsta füüsilist aktiivsust. Kavandatud ronimislinnak koosneb kolmest eri raskusastmega 19-elemendilisest madalseikluspargist, kahest köislaskumisest ja 6,5 m kõrgusest ronimispüramiidist. Terves kehas terve vaim!
 
 
Hääletada saab 30. novembrist kuni 6. detsembrini.
 
HARKU VALLAVALITSUS