Uudised ja teated

« Tagasi

Harku valla teede ehitus- ja hooldustöödest. Mida oleme teinud ja mis on plaanis?

Aeg on kokku võtta ka teetööde aasta. Käsil on libedustõrjetööd ja peale tee-ehitustööde on tehtud ka hulgaliselt liikluskorralduslikke töid. Küsimustele vastas teedespetsialist Raivo Altmets.

Millised on sel aastal tehtud tööd?

Suuremate töödena pinnati ligi 10 km teid. Nendest 6 km pinnati esimest korda. Lisaks remonditi Harkujärve kooli parkla, rajati uued kergliiklusteed Merikülasse Tilgu tee äärde ja Kolmiku tänava lõppu Murastes ning Sarapuu tänavale Tabasalus. Ehitustööd käivad veel Tabasalu tõusul tee äärse jalakäijate tee ja Nooruse tänava ehitusel. Lisaks on Maanteeamet valda läbivatel riigiteedel rekonstrueerinud Sõrve tee, rajanud Naages uued bussipeatused koos nendeni viivate jalgteedega ning remontinud Harku tee ja Tammi tee ristmiku.

Lisaks tee-ehitustöödele on tehtud ka hulgaliselt liikluskorralduslikke töid. Lisatud on puuduvaid teenimesilte, paigaldatud ohtlikesse kohtadesse liikluspeegleid, vaadatud üle ja muudetud liikluskorraldust. Viimast tihti koostöös piirkonna elanikega. Samuti on lisandunud valgustatud teelõike.

Teehooldaja hooldab teid regulaarselt. See tähendab suvel kruusateede hööveldamist, teepeenarde niitmist, teeäärse võsa lõikust, teekraavide ja truupide puhastust, bussipeatuste korrashoidu ja prügikastide tühjendamist. Talvel põhiliselt libedus- ja lumetõrjet.

Mis plaanis?

Järgmise aasta suuremad tee-ehitusplaanid on Nooruse tänava ja Ranna tee ehitus Tabasalus, Tammi tee Harku karjääri jääva osa viimine asfaltbetoonkatte alla, Kiriku tee katendi taastusremont, Apametsa tee ehitus ning Tilgu tee parendamine. Samuti uute kergteede rajamine Murastes, Väänas ja Vääna-Jõesuus. Selle aastaga samas mahus jätkub ka uute teelõikude pindamine. Plaanime ka Muraste kooli juurde busside ümberpööramiskoha ehitust.

Uude aastasse jääb ka uue teehoolduslepingu sõlmimine.

Palju meil vallas üldse on teid, mis hooldust vajavad?

Valla teede, tänavate ja kergliiklusteede kogupikkus koos valda läbivate riigiteedega on Harku valla GIS-i andmetel 550 km, millele lisandub veel hulk erateid, mida ei ole teeregistrisse kantud.

Millised on prioriteetsemad teed, miks?

Teede prioriteedi määrab autode hulk ehk see, kui paljudele on tee vajalik. Teede seisunditase määratakse vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusele "Tee seisundinõuded". Liiklussagedus teel on põhiline kriteerium, millega määratakse teedele seisunditase, millest omakorda lähtuvad nõuded teehooldele. Lisaks tuleb arvestada elutähtsate asutustega, nagu näiteks koolimajad, kuhu peab samuti olema liiklus tagatud esimeses järjekorras, kui asi puudutab näiteks lumetõrjet.

Millega elanik arvestama peab?

Palume arvestada talviste tingimustega ja autot mitte parkida tänavate äärde, tupiktänava lõppu, teemaale või parklatesse, kus on öisel ajal parkimine keelatud.

Samuti on oluline korrastada koduaiatagune teemaa, eemaldada sinna pandud kivid, põõsad ja prügikastid. Tuletame meelde, et ka kõik hekid ja puude/põõsaste oksad peavad olema teede äärest tagasi lõigatud nii, et oksad ei ulatuks teedele. See on oluline, et vältida  hooldusmasinate lõhkumist ja olukorda, kus tee jääb hooldamata.

 

Kust leiab infot?

Vaadake valla teede hoolduse kaarti kodulehelt. Valige avalehelt "Harku GIS" ja sealt avanevast aknast "Harku valla teehooldus". Kaart täieneb pidevalt vastavalt sellele, kuidas teid hooldusesse lisandub.

Hooldusküsimustega võib otse pöörduda teehooldaja poole. Ain Soone tel 5886 6881 (24 h); e-post: teehooldus@strantum.ee

 

HARKU VALLA TEATAJA

 

Fotol: Niipea, kui on oht, et teed on libedad ja võib tekkida ohtlikke olukordi, hakatakse libedustõrjet tegema. Foto: erakogu