Uudised ja teated

« Tagasi

Harku vallas tehakse teeäärsete kraavide hooldustöid

Harku vallavalitsuse tellimusel puhastatakse Karjääri teel, Veduri põigust alguse saaval vanal raudteetammil, Oja teel, Alasniidu teel, Liiva teel, Keskpäeva teel, Varsa teel ja Tõnikse teel kraaviäärseid võsast ja puudest, mis ei ole enam kasvuvõimelised.

Hooldustöid teostatakse teeäärsete kraavide ja kallaste puhastamiseks, kus puud ja võsa takistavad talvist lume lükkamist ning piiravad nähtavust teedel.

 

Langetatud puid ja võsa ladustatakse ajutiselt sõidutee ääres, kuniks need kohapeal hakitakse ning minema viiakse.

Mahavõetud puid ja võsa ladustatakse tee ääres nõnda, et need ei valmistaks ohtu ei jalakäijatele ega liiklusele.

 

Harku vallavalitsuse heakorra spetsialist ja teede spetsialist kontrollivad peale hooldustööde lõppu, et kõik teelõigud, kus töid on teostatud, saaksid hooldustööde jäänustest korralikult puhastatud.

 

Hooldustöid teostatakse kuni käesoleva aasta veebruarikuu lõpuni.