Uudised ja teated

« Tagasi

Harku vallavolikogu istung katkestati tehnilistel põhjustel

Neljapäeval, 26. märtsil kohaliku omavalitsuse volikogu infosüsteemis (ehk VOLIS) toimunud Harku vallavolikogu elektroonilise istungi alguses oli probleeme videoülekande toimimisega. Infosüsteemi haldav infotehnoloogiaettevõte AS Andmevara lahendas videoülekande probleemi selle ilmsikstulemisel, tunnistab ilmnenud tehnilisi probleeme ja lubab võtta kasutusele täiendavad meetmed, et videoülekanne töötaks kindlamalt.
 
Samuti ilmnes volikogu liikmete nimekirjades seoses asendusliikmetega ebakõlasid, mis avaldusid VOLIS-ses virtuaalkoosoleku esmakordse toimumisega. Vallavolikogu kantselei on nüüdseks viinud istungisüsteemi andmebaasi vajalikud parandused ja täiendused sisse ning vabandab tekkinud olukorra pärast.
 
Harku vallavolikogu istungi uus toimumise aeg selgub lähiajal.