Uudised ja teated

« Tagasi

Huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamine 2020. aastaks

Kuni 25. novembrini 2019 võtab Harku vallavalitsus vastu rahastustaotlusi uute võimaluste loomiseks huvihariduses ja huvitegevuses 2020. aastal. 
 
Huviring peab olema suunatud 7-19-aastastele noortele, see peab olema järjepidev, süsteemne ja juhendatud. Ringi toimumiskoha leiab selle läbiviija ja kirjeldab ringide ajad taotluses. 
 
Toetust ei tohi kasutada kinnisvara ega sõiduvahendite omandamiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ega halduskulude katmiseks.  
 
Toetuste saamiste kohta saab summad teada peale riigieelarve kinnitamist.
 
Taotluse vorm on leitav Harku valla kodulehel „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste taotlus".
 
KRISTA DREGER
Kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist