Uudised ja teated

« Tagasi

Tee ettepanek Harku valla kaasava eelarve rakendamiseks kuni 31.oktoobrini 2017!

Harku vallavalitsus ootab 1. septembrist kuni 31. oktoobrini vallaelanike ettepanekuid kuni 50 000 eurose maksumusega projekti elluviimiseks, mis pakuks avalikku hüve ning mis oleks ülevallaliselt kõigile kasutatav.

Välja pakutud objekt peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, asuma Harku vallas ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Kaasava eelarve elluviimiseks saavad oma ettepanekuid esitada kõik Harku valla elanikud perioodil 1. september kuni 31. oktoober. Seejärel hindab esitatud ettepanekuid kahe nädala jooksul vallavalitsuse moodustatud komisjon, kes valib välja kuni 10 ettepanekut. Neist omakorda valitakse rahvahääletusega välja üks, mis läheb kaasava eelarve raames realiseerimisele. Väljavalituks osutunud objekti valmimist nähakse ette järgmise eelarveaasta vältel.

 

Tingimused:

·        Järgmise aasta (2018. a) kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid esitada Harku valla iseteeninduskeskkonna kaudu perioodil 1.09−31.10.2017.

·        Ettepanekuid, millele tuleb lisada esialgne ideekavand ja hinnapakkumine, saavad esitada kõik Harku valla elanikud, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel Harku vallas.

·        Realiseeritav objekt peab asuma Harku vallas, kuhu on ligipääs kõikidel vallaelanikel, olema avalikult kasutatav ja pakkuma avalikku hüve ning peab vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, millest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

·        Kaasava eelarve suurus Harku valla eelarves on kuni 50 000 eurot, mille raames realiseeritakse üks väljavalituks osutunud objekt.

·        Esitatud ettepanekuid hindab kahe nädala jooksul pärast ettepanekute esitamise tähtaega vallavalitsuse moodustatud komisjon, valides välja kuni 10 ettepanekut.

·        Komisjoni väljavalitud ettepanekute seast saavad võitja väljavalimisel osaleda salajase rahvahääletuse kaudu vähemalt 16aastased isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Harku vald.

·        Hääletamine toimub elektrooniliselt volikogude infosüsteemis VOLIS, kus hääletaja identifitseerib ennast isikutunnistuse või mobiil-IDga.

·        Vallavalitsus määrab koha ja viisi, kus saavad hääletada isikud, kellel ei ole arvuti kasutamise ja/või infosüsteemis identifitseerimise võimalust.

·        Iga hääletusel osalev vallaelanik saab hääletada ühe ettepaneku poolt.

·        Hääletamiseperiood on vähemalt 7 päeva.

·        Elluviimisele kuulub enim hääli saanud ettepanek.

·        Ettepaneku elluviimise korraldab vallavalitsus.

 

Esita oma ettepanek siin: http://harku.ee/kaasaveelarve