Uudised ja teated

« Tagasi

Kuus vallaelanike ideed läheb rahvahääletusele 1.-8. detsembril

Hindamiskomisjon otsustas rahvahääletusele panna kuus ettepanekut, kuidas investeerida järgmise aasta vältel kuni 50 000 eurot vallaelanike hüvanguks.

Harku valla kaasava eelarve ettepanekute esitamise tähtajaks 31. oktoobriks oli Harku vallavalitsusele esitatud 10 ettepanekut. Neist üks võeti tagasi ning kolm ei vastanud kaasava eelarve tingimustele. Hindamiskomisjon leidis, et kaasava eelarve tingimustele vastavad kuus ettepanekut, samuti on need Harku vallale vajalikud ja olulised, need on jätkusuutlikud ja teostatavad 2018. aastal ning nende kasusaajate arvu ja rahastuse suuruse suhe on optimaalne. Need kuus ettepanekut pannakse ka 1.-8 detsembrini veebiplatvormil Volis toimuvale rahvahääletusele.

Hääletada saavad kõik vähemalt 16aastased vallaelanikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vallas. Igal hääletajal on üks hääl. Neil, kellel ei ole arvuti kasutamise ja infosüsteemis identifitseerimise võimalust, saavad hääletada Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu) 4. detsembril kell 8.00-18.00 ning 5. ja 6. detsembril kell 8.00-16.00. Kaasas peab olema isikut tõendav dokument.

Enim hääli kogunud projekt saab kaasava eelarve rahastuse ning see peab valmima 2018. aasta jooksul. Ettepaneku elluviimise korraldab vallavalitsus.

 

Rahvahääletusele lähevad järgmised ettepanekud:

1)      40 meetrit puuduolevat kõnniteed Sarapuu tn 12 maja juurde:

Sarapuu tänaval maja nr 12 ja Sarapuu põik nr 4 vahel on välja ehitamata umbes 40 meetrit kõnniteed, olemasolev kõnnitee lõpeb muruga. Edasi tuleb suur asfalteeritud plats, mille servast saab kõnnitee kergelt eraldada ning peale Pähkli tänava ristmikku jätkub kõnnitee. Ettepanek on see osa kõnniteest välja ehitada. Mööda Sarapuu tänavat toimub üsna palju liiklust jalgsi ja jalgrattal. Paljud Tabasalu lapsed lähevad mööda seda tänavat kooli.

Asendiplaan

2)      Õuespordi väljak Tabasalus:

Harku vald on panustanud elanike kehalise aktiivsuse tõstmise võimalustele. elanikele avatud välispordi väljak on veel puudu. Seal võiks olla seadmed jõuharjutusteks kui ka noorte hulgas populaarse tänavaspordi harrastamiseks. Selline väljak aitaks kaasa üldise spordiharrastuse ja tervislike eluviiside levikule ning soodustaks värskes õhus viibimist. Samuti annaks see noortele koha, kus kasulikult aega viita.

Väljakul saab kasutada õuetreeningseadmeid, mis võimaldavad treenida kõiki lihasgruppe. Väljakule saaks minna spetsiaalselt jõutreeningut tegema või peatuda tervisejooksu ajal jõu- või venitusharjutusteks. Väljak võiks asuda Tabasalus näiteks spordikompleksi lähistel või Tui pargis. Võimalik koht on ka looduspargis, kuid seal võivad nad jääda vähemkasutatavaks ning on ka suurem risk vandaalitsemiseks.

Asendiplaan

3)      Jõu- ja mängulinnak Vääna-Jõesuu randa:

Jõu- ja mängulinnak annab uue võimaluse eri vanuses (alates 3. eluaastast) Harku valla elanikel tegeleda puhtas õhus tervisespordiga ja veeta kogu perega kvaliteetselt mererannas vaba aega. Uus võimalus toob randa vallaelanikud ka väljaspool rannahooaega. Jõu- ja mängulinnakuga parandatakse elanike sportimisvõimalusi vabas õhus, mis mõjub hästi ka elanike tervisele. Spordielu ja tervislike eluviiside edendamine on kättesaadav ja tasuta kõigile elanikele.

Jõu- ja mängulinnaku asukoht: Vääna-Jõesuu rannapromenaadi lõpus vasakul liivaluitel.

Asendiplaan

4)      Harku aleviku tenniseväljaku ehitamine:

Harku alevikus ja Harku aleviku lähiümbruses toimetavatel tennisehuvilistel inimestel puudub võimalus tennist õppida, harrastada ja selles võistelda oma toimetamispiirkonnas. Lähimad avalikud tenniseväljakud on Tabasalus, Nõmmel, Laagris ja Haaberstis, kuid need väljakud ei ole igaühele kauguse või rendihinna tõttu kasutatavad. Et lahendada tennisevajadus Harku alevikus, rajame Harku alevikku kaasaegse kõige vähem hooldust vajava kattega tenniseväljaku. Tenniseväljak on uus võimalus liigutada oma keha ja arendada mõttetegevust Harku alevikus. See on võimalus kasutada ära soodsat asukohta, pakkudes inimestele võimalust tegeleda tennisega kohas, kus nad elavad või toimetavad või kust nad läbi sõidavad.

Väljak on kasutamiseks igaühele, kes soovib seda sihtotstarbeliselt kasutada sõltumata tema majanduslikust võimekusest.

Asendiplaan

5)      Betoonist bussiootepaviljonid – 100 aastat ajalugu:

Ettepanek on paigaldada Harku vallas asuvatesse bussipeatustesse betoonist bussiootepaviljonid. Ühtses stiilis betoonist bussiootepaviljonid on olemas juba Suurupis ja tulekul Vääna Mõisakooli juurde, täiendavate bussiootepaviljonide puhul pääseksid Harku valla erilised bussipeatused avalikus ruumis paremini esile. Peeter Suure Merekindluse rajamine ulatub 100 aasta taha ning betoonist bussiootepaviljonidega kujundatakse näitlik teekond minevikust tänapäeva. Peeter Suure Merekindluse rajatised on võimsad betoonist ehitised, mis paiknevad mitmel pool Harku vallas. Bussiootepaviljonide asukohad tuleks valida ligilähedaselt Peeter Suure Merekindluse maismaaraudtee varasemale asukohale. Bussipeatuste täpsed asukohad lepitakse kokku Harku vallaga, lisatud on esialgne valik Peeter Suure Merekindluse raudteega seotud peatuste loetelust: Humala, Hüüru, Liikva, Viti, Sõrve, Rannamõisa (Sõrve tee), Muraste, Harku (Vatsla tee). Igale bussiootepaviljonile lisatakse sobivas vormis ilmastikukindel tahvel, mis kirjeldab selle peatuse asukoha seost Peeter Suure Merekindluse rajamise ajastuga. Seeläbi saab bussipeatus lisandväärtust ka piirkonna ajaloo tutvustamise ja turismi seisukohalt.

Asendiplaan

6)      Vääna-Jõesuu skatepark:

Kiirelt arenevas Vääna-Jõesuu kandis ei ole skateparki. Noored vajavad kohta, kus tervislikult ja sportlikult värskes õhus aega veeta. Kooli juurde on staadioni ja mänguväljaku alasse projekteeritud vastavalt detailplaneeringule avalik skatepark. Mõõtmed on 10 x 20 m ja raskusaste algaja kuni kesktase.

Asendiplaan