Uudised ja teated

Osale fotokonkursil „EV100 Harku vallas“!

13. juunist kuni 1. augustini kutsub Harku Vallavalitsus kõiki osalema Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud fotokonkursil „EV100 Harku vallas".

Fotokonkursiga loodab Harku Vallavalitsus ärgitada vallaelanikke märkama igapäevast elu meie ümber. Konkursi eesmärk on leida uusi ja huvitavaid fotosid Harku vallast, mis jäädvustaksid vallas aset leidnud sündmusi, inimesi, perekondi, vaatamisväärsusi ning muid põnevaid objekte, mis tänases Harku vallas on huvipakkuvad.

Konkursil osavõtuks kvalifitseeruvad fotod, mis on jäädvustatud ajavahemikul 1. jaanuar 2017 kuni 1. august 2018.

Näitus võidutöödest ja fotode paremikust avatakse septembris Harku valla sõprusvallas Soomes, Eura vallas ning alates oktoobrist liigub näitus mööda koduvalda – koolides, raamatukogudes, külakeskustes.

Harku Vallavalitsus omandab õiguse kasutada konkursile laekunud fotosid edaspidi oma näitustel, valla trükistes (sh turismivoldikud, Harku Valla Teataja jms) ning sotsiaalmeedias. Fotode kasutamisel märgitakse alati ära ka fotode autori nimi.

Üks autor saab konkursile esitada kuni 5 fotot. Esitatavad fotod peavad olema teostuselt digitaalsel kujul, jpg-failina ning piisavalt suured (pikem külg min 3000 pikslit), et neid saaks hiljem näitusel eksponeerida.

 

Auhinnad ja tunnustamine

Fotokonkursil on oodatud osalema nii harrastajad kui ka professionaalsed fotograafid, kellega saaks vald ka edaspidi koostööd teha.

Fotode hindamine toimub kahes vanusegrupis: I vanusegrupp kuni 18-aastased, II vanusegrupp 19 ja vanemad. I vanusegrupis on I koha auhinnaks 200 €, II koht 150 €, III koht 100 € ning II vanusegrupis on I koha auhinnaks 400 €, II koht 300 €, III koht 150 €. Lisaks pannakse välja mitmeid eriauhindu! Parimate autorite tunnustamine toimub 26. augustil Tabasalu Päeval.

Konkursitingimustele vastavaid fotosid ootame e-posti aadressile fotokonkurss@harku.ee.