Uudised ja teated

« Tagasi

Üks idee Ajujahi TOP30 hulgas

Tänavu esitati Ajujahi konkursile kokku 341 ideed, neist kümme oli pärit Harku vallast. Ajujahi žürii valis välja 30 ideed, mis asuvad tõsisemasse võistlustulle, neist üks - HopKid - on pärit Harku vallast.

Sõidujagamisteenus väärtustab aega

Kui Harkujärve elanik Jana Valliste tundis, et ei suuda enam lisaks põhitöökohale olla oma pere logistikaosakonna juht ja sohver, sündis elu lihtsamaks muutev teenus.

Valliste peres kasvab kolm last ja nende sõidutamine võttis pereema võhmale. „Ühistransport sageli ei aita, kuna marsruudid ja ajagraafikud ei klapi ning väiksemad lapsed vajavad lisaks sõidutamisele ka saatjat, näiteks eelkooli minemisel, ujulast äratoomisel, rongi peale saatmisel vms," räägib Jana, kuidas sai alguse ettevõtmine nimega HopKid. See kujutab endast nutikat sõidutamise ja saatmisteenuse platvormi. Jana sõnul oli teine HopKidi teenust käivitav tegur tõik, et Eestis ei ole tagatud kõigile lastele liikuvus ja teenuste kättesaadavus. Ühtlasi aitab teenus lapsevanematel ja teistel transpordi eest vastutavatel inimestel (näiteks vanavanemad) tõhusalt plaanida ja korraldada sõitusid ning sõidutajatel teenida lisaraha.

Hõlpu ja tulu vallaelanikele

HopKidi eripära võrreldes tavaliste sõidujagamisplatvormidega ongi n-ö sõiduteenusele lisanduv saatmisteenus. „Teisisõnu sõidutab kontrollitud taustaga juht sinu lapse õigesse kohta ja annab vajadusel lapse vastuvõtjale üle. Sõidutajateks/saatjateks on aga valdavalt teised lapsevanemad või lapsehoidjad, kes peavad vastama kindlatele tingimustele ja läbima taustakontrolli," selgitab ta asja olemust ja toonitab, et tellimus lapse sõidutamiseks tuleb teha hiljemalt eelmisel päeval. Platvormi vahendusel sõidu- ja saatmisteenuse pakkujaks saab hakata iga lapsevanem/lastega töötav inimene, kes vastab HopKid´i poolt seatud tingimustele. Selleks tuleb täita ankeet, esitada andmed, osaleda koolitusel - ja saabki hakata lapsi sõidutama ja saatma. „Ootamegi ennekõike Harku valla lapsevanemaid teenust proovima ja ka sõidutajateks," kutsub Jana, üks neljast teenuse käivitajast, vallaelanikke üles oma elu lihtsamaks tegema.

Tutvu teiste ideedega SIIN!