Uudised ja teated

« Tagasi

Suurupi külas Soontevahe tee 13 maaüksuse projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Harku Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmiseks Suurupi külas Soontevahe tee 13 maaüksusele varjualuse ehitusprojekti koostamisel Harku Vallavolikogu 20.05.2004 otsusega nr 36 kehtestatud Suurupi külas Soontevahe I maaüksuse detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 16.01.2019-15.02.2019 k.a. aadressil http://kaart.harku.ee/DP/eelnoude_avalikustamine/avalik/.

Alal kehtiva detailplaneeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil: http://kaart.harku.ee/DP/020122_46/avalik/.

www.ehr.ee kaudu esitatud taotlusega saab tutvuda riiklikus ehitisregistris (vajalik ID-kaardiga sisselogimine).

Ettepanekuid ja vastuväiteid ootame kirja või e-kirja teel harku@harku.ee 16.01.2019-15.02.2019 k.a. Lisainfot saab arhitektilt: Margus Pilter, Margus.Pilter@harku.ee, telefon 600 3849.