Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Harku Vallavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 21 lõpetati Liikva külas Onni 6 (tänane aadress Varsa tee 4, katastritunnus 19801:011:0517), Sauelemme 1 (tänane aadress Varsa tee 1, katastritunnus 19801:011:0692), Sauelemme 2 (tänane aadress Sauelemme, katastritunnus 19801:011:0693), Sauelemme 3 (tänane aadress Suure-Sauelemme, katastritunnus 19801:011:0694), Sauelemme 4 (tänane aadress Metsa-Sauelemme, katastritunnus 19801:011:0695) ja Jõeääre katastritunnus 19801:011:0133 maaüksustel detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavolikogu 19. juuni 2008. a otsus nr 83 „Liikva külas Onni 6, Sauelemme 1, Sauelemme 2, Sauelemme 3, Sauelemme 4 ja Jõeääre detailplaneeringu algatamine".

Vastuvõetud otsusega saab tutvuda Harku valla dokumendiregistris aadressil www.harku.ee/dokumendiregister.