Uudised ja teated

« Tagasi

Teatage ohtlikust kaevust või varingust

Vallaelanike ohutust silmas pidades palume ohtlikest katmata või katkiste luukidega kaevudest ning muudest sarnastest ohtlikest avadest (šahtid, varingud, augud, veevõtukaevud, kuivendussüsteemid jmt) teada anda esimesel võimalusel. Teabe ohtlike avade kohta saab edastada päästeala infotelefonil 1524, valla infotelefonil 1345, nutitelefonis "Anna teada" rakendust kasutades või e-kirjaga harku@harku.ee.

Ohtliku rajatise avastanud inimesel tuleks esmalt ohuala kättesaadavate vahenditega märgistada või piirata. Pöördumisel palume esitada võimalikult täpse info rajatise asukoha ja tüübi (nt kaaneta või katkise luugiga kaev, maa-alune mahuti, varing vms) kohta ning objekti suurust hinnata aitavad parameetrid (ava või augu sügavus ja läbimõõt). Teataja kontaktandmed on abiks juhul, kui hiljem tekib raskusi rajatise leidmisega. Vallavalitsus vaatab üle ja kohustab rajatise omanikku ohu kõrvaldama. Märkame ja hoolime koos!

Harku Valla Teataja