Uudised ja teated

« Tagasi

Mänguväljakute ja staadionite kasutamine johtub ennekõike turvalisusest

Tabasalu staadioni kasutamise kord on tekitanud segadust. Üles on kerkinud küsimus, miks peab selle eest maksma. Põhjuseks turvalisus ja heakord. Samal põhjusel eemaldati Vääna-Jõesuu mänguväljakul atraktsioonid.

On olnud kuulda lastevanemate nurinat, et vahetunni ajal aetakse õpilased staadionilt ära põhjendusega, et nad ei ole selle kasutamise eest maksnud.  

OÜ Strantum juhataja Meelis Härms ütleb, et kuigi Tabasalu kaks staadionit asuvad kooli kõrval, pole tegu koolistaadionitega: „Need on Strantumi rajatised, mille majandamise, korrashoiu, säilimise ja kasutajate turvalisuse eest vastutab Strantum. Koolile on need renditud ja kooli käsutuses koolipäevadel kella kaheksast kolmeni." Küsimus, tõdeb ta, on seega vastutuses ja kodukorras. „Kui kool soovib, et lapsed vahetundidel staadionitel mängiks või muud sporti teeks - palun väga, ent kord peab olema tagatud ning täiskasvanud isik peab vastutama. Kooliga on meil selles osas ühtne arusaam."

Spordikompleksi juhataja Mariann Kasela kinnitab, et Tabasalu spordikompleksi juures asuv staadion on mõeldud kõikidele, kes soovivad seda kasutada sporditegemiseks. Koolilaste käsutuses olev aeg saab läbi kell kolm, muul ajal on staadion lepingute ja kokklepete alusel klubidele broneeritud. „Tavaklient saab staadionit kasutada Tabasalu spordikompleksi lahtiolekuajal. Staadioni kasutamiseks on vaja lunastada spordikompleksi kassast pilet, mis maksab üks euro, misjärel antakse kiip staadionialale pääsemiseks. Pileti hind on kõigile üks, see on kehtinud ajast, mil staadion valmis. „Hinnad on meil arvutatud kulupõhiselt audiitori etteantud minimaalse kasumimarginaaliga, mida maksuhaldur aktsepteerib," selgitab Härms hinda, „müües teenust alla omahinna, tekib maksuhalduril õigus esitada käibemaksu tagastusnõue. Kogu spordiosakonna amortisatsioonieelne tulem ja rohkemgi on viimasel viiel aastal suunatud spordikompleksi taristusse investeeringutena tagasi."

Väljaspool kooliaega kasutab staadionit suurel määral Tabasalu Jalgpalliklubi, kus treenib üle 400 lapse, kergejõustikutaristut kasutab regulaarselt paarkümmend noort. „On ronitud üle aedade, kaevatud auke aia alla, lõhutud väravapaneele, loobitud suitsukonisid jm prügi üle aia ning isegi klaastaarat rannavõrkpalliplatsidele katki visatud," toob Kasela välja ühe peamise põhjuse, miks on oluline staadioni kasutamise tasu ning järelevalve.

Vääna-Jõesuu mänguväljakult eemaldati lastele ohtlikud kiiged

Laste turvalisuse ja heaolu eest seistakse ka avalike mänguväljakute küsimuses. Heakorraspetsialist Brigita Permi sõnul lähtutakse sellest, et lapsed peavad saama ohutult lustida mänguväljakutel ja mängida pallimänge spordiplatsidel. Vääna-Jõesuu kooli juures olev mänguväljak oli lastele ohtlik – atraktsioonid deformeerunud, kiikede nöörid kokku sõlmitud, liumäe plastosad murdunud ja teravad, puudus vajalik kogus liiva, puitkonstruktsioonid kohati kulunud, kogu konstruktsioon ei olnud enam korralikult kinnitunud pinnase külge. „Atraktsioonidel puudusid avaliku mänguväljaku sertifikaadid, mis on tagavad ohutu kasutamise. Need olid mõeldud  kasutamiseks koduaias, kus mängib korraga ja päevas vähem lapsi kui mänguväljakul," sõnas ta ja selgitas, et mänguinventarid peavad vastama kehtivale avalike mänguväljakute ohutusstandardile ning sobima paigaldamiseks avalikele mänguväljakutele.

Ekspertiisi tegemine antud küsimuses ei olnud vajalik, sest atraktsioone vaadeldes ja katsudes oli aru saada, et need tuleb esimesel võimalusel maha võtta, ja seda laste turvalisuse huvides. Lähim mänguväljak asub Vääna-Jõesuu rannas ning äsja on valminud väljak veidi eemal, Vaikuse teel.

Valla omandis mänguväljakuid kontrollitakse igal kevadel ning tehakse ka suuremad korrastustöid, jooksvalt kontrollitakse väljakuid vähemalt üks kord kuus, kinnitab Perm. Sel aastal rajati kolm uut mänguväljakut Kumna külla ja Vaikuse ning Metsamirdi teele. Praegu uute väljakute rajamist ei plaanita, järgmisel aastal vahetatakse mõnedel valla mänguväljakul vanad atraktsioonid uute vastu.

Vääna-Jõesuu kooli kõrval asuvate atraktsioonide vahetamine on käsil. Hetkel võetakse pakkumusi ettevõtetelt, kes pakuvad tooteid avalikele mänguväljakutele, ning uued  paigaldatakse lähiajal.

HARKU VALLA TEATAJA