Uudised ja teated

« Tagasi

Harku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Sotsiaalkeskuse juhataja ametikohale

See töö sobib sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid järgmistes tegevustes:

 • vastloodud sotsiaalkeskuse igapäevase töö juhtimine;
 • sotsiaalkeskuse personalitöö ja asjaajamise korraldamine;
 • erinevate projektide koostamine, juhtimine ja nendes osalemine;
 • sotsiaalteenuste lepingute ettevalmistamine ja sõlmimine;
 • uute sotsiaalteenuste käivitamine ja arendamine;
 • sotsiaalkeskuse eelarve koostamine ja selle järgimine

Töös edukas olemiseks soovime, et sul oleks:

 • kõrgharidus (soovitatavalt sotsiaaltöö või psühholoogia alal)
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene ning inglise keele oskus kesktasemel;
 • asutuse või struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
 • projektijuhtimise kogemus;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • erivajadustega või puuetega täiskasvanutega töötamise kogemus;
 • iseseisvus, algatusvõime, loovus ja hea suhtlemisoskus.

Tuleb kasuks, kui sa

 • ei karda langetada olulisi otsuseid ega kanda vastutust;
 • oskad tööd teha nii iseseisvalt ja ka meeskonnas;
 • suudad efektiivselt töötada pingelises olukorras;
 • oskad olla nii empaatiline kui ka nõudlik juht.

Pakume Sulle:

 • mitmekülgseid eneseteostusvõimalusi vastloodud asutuses;
 • võimalust lüüa kaasa Harku valla sotsiaal- ja hoolekandevaldkonna arengus;;
 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • soodsaid sportimisvõimalusi;
 • haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Sinu CV-d ja motivatsioonikirja, milles põhjendad, miks just Sina antud ametikohale kõige paremini sobid ja märgid ära oma palgasoovi, ootame hiljemalt 23. augustiks 2019. a portaali CV Online vahendusel või aadressile personal@harku.ee. Lisainfo: sotsiaal- ja tervishoiu osakonna juhataja Tiia Spitsõn, tel 600 3867, e-post tiia.spitson@harku.ee.