Uudised ja teated

« Tagasi

Harku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallakantselei juristi ametikohale

See töö sobib Sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid järgnevates tegemistes:

 • juriidiline nõustamine sotsiaal- ja tervishoiu-, haridus- ja kultuuri- ning tööõiguse valdkonnas ning vastava valdkonna eelnõude kooskõlastamine;
 • õigusliku sisuga dokumentide eelnõude koostamine;
 • arvamuse andmine õigusliku sisuga dokumentide ja nende eelnõude vastavuse kohta seadusele ja nõuetele ning ettepanekute tegemine seaduste ja nõuetega vastavusse viimiseks;
 • õigusliku arvamuse andmine vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevusega seotud probleemidele ja võimalike lahenduste pakkumine;
 • andmekaitsealaste ülesannete täitmine;
 • valla ja vallavalitsuse esindamine kohtus ja ametiasutustes;
 • vallasekretäri asendamine tema äraolekul.

Pakume Sulle:

 • huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
 • soodsaid sportimisvõimalusi;
 • toetavat meeskonda;
 • puhkust 35 kalendripäeva;
 • haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • kohaliku omavalitsuse seaduse §-s 55 sätestatud haridus;
 • teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, sealjuures avalikust haldusest;
 • andmekaitsega seotud õigusaktide tundmine;
 • väga hea analüüsi ja tulemuste prognoosimise võime;
 • võime eristada olulist mitteolulisest, oskus tegeleda ülesannetega süsteemselt;
 • kohusetundlikkus ja täpsus;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;  
 • tööülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus.

Tegemist on tähtajalise töösuhtega lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks.

Töö asukoht: Harku vald, Tabasalu

Tööle asumise aeg: 1. novembrist 2019

Sinu CV-d ja vabas vormis kokkuvõtet Sinu tugevatest külgetest ning huvidest ootame hiljemalt 03.10.2019 portaali CV-Online vahendusel või aadressile personal@harku.ee.

Lisainfo: vallasekretär Ive Eevel, telefon 600 3844