Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus võtab vastu 2020. aasta toetuste taotlusi

Harku Vallavalitsus võtab vastu 2020. aasta projektipõhise tegevuse toetuse, kogukonna arengule suunatud investeeringuprojektide kaasfinantseeringu toetuse ning spordi- ja huvihariduse toetuse taotlusi. 
 
Taas on aeg kirja panna järgmise aasta plaanid, sest projektipõhise tegevuse ning spordi- ja huvihariduse toetuse taotlusi võtab Harku Vallavalitsus vastu 1. oktoobrini 2019. Taotluste vormide ja kordadega saab tutvuda läbi veebilehe www.harku.ee/ksn/taotluste-vormid-ja-juhised
 
Projektipõhise tegevuse toetamise korra alusel saab toetust taotleda kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö, külaliikumise, keskkonnakaitse ning heakorra projektidele. Projektipõhise tegevuse toetuse taotluse tähtaeg on 1. oktoober 2019. Projektipõhise tegevuse toetus tuleb esitada läbi veebilehe vormi www.harku.ee/ksn/taotluste-vormid-ja-juhised.
 
Spordi- ja huvihariduse toetuse taotlus tuleb esitada spordiorganisatsioonil või huvikoolil läbi pearaha arvestamise infosüsteemi (PAI) pai.tallinn.ee/, tähtaeg on 1. oktoober 2019.
 
Lapsevanemad saavad 1.–30.11.2019 valida ja kinnitada läbi veebilehe www.harku.ee oleva lingi oma lapse osaluse ühes huvitegevuse ringis selleks, et nende valitud huviring saaks lapse eest määratud toetuse. Spordi- ja huvihariduse toetust ennast saab taotleda spordiorganisatsioon või huvikool. Toetuse kohta saab lapsevanem kogu info spordiorganisatsioonist või huvikoolist. 
 
Kogukonna arengule suunatud investeeringuprojektide kaasfinantseeringu taotlusi järgmise aasta eelarvesse oodatakse aga 10. oktoobriks 2019. Taotlusvormi ja finantseerimise tingimused on kättesaadavad valla veebilehel www.harku.ee/et/finantseerimine
 
Lisainfo projektipõhise tegevuse ning spordi- ja huvihariduse toetuse kohta: kultuuri- ja spordispetsialist Krista Dreger, telefon 606 3838, e-post krista.dreger@harku.ee.
Lisainfo kogukonna arengule suunatud investeeringuprojektide kaasfinantseerimise kohta: arendus- ja haldusosakonna juhataja Ergo Eesmaa, telefon 600 3851, e-post ergo.eesmaa@harku.ee.
 
ERGO EESMAA
Arendus- ja haldusosakonna juhataja