Uudised ja teated

« Tagasi

Pangapealse lasteaia lapsed hoiavad homset

Rohelise kooli ja teiste loodushariduse projektide raames õpib Pangapealse lasteaiapere loodust uurima ja hoidma ning nakatab oma teadmistega ka ümbritsevaid.
 
Meil on hea meel, et hindamiskomisjon tunnustas lasteaia keskkonnaalast tööd ülemaailmse  ökomärgisega "Roheline lipp".
 
Meie lasteaiapere osaleb rahvusvahelises programmis "Eco-schools global". Oleme kujundanud keskkonnahariduse strateegia, mida järgime õppetöös, maja haldamisel ja muude tegevuste korraldamisel. Peale laste ja meeskonna oleme keskkonnategevustesse kaasanud ka lapsevanemad.
 
"Hoiame homset – ühine meiega!" – selline sai lasteaias ühistööna välja mõeldud loosung. Laste joonistustest sündis ka värvikirev plakat: roheline puu, mis tervitab kõiki rohelise kooli stendil.
 
Et loodushoiu küsimustes kaasa rääkida, moodustati lasteaias keskkonnatöögrupp, kuhu kuulus igast rühmast üks meeskonnaliige ja 4–7-aastaste rühmast mitu esindajat. Tegevusest kasvas üksiti välja Laste Nõukogu, kus räägitakse kaasa lasteaiaelu kavandamisel. Loodushoiu kaudu jõudsime niimoodi demokraatlike protsessideni.

Mänguline ja hariv

Keskkonnateadlikkust kasvatatakse rõõmu ja mängu kaudu. Vee säästmist õppisime nii, et uurisime, kui palju kulub vett käsi pestes ja kuidas seda svammi abil kokku koguda. Elektri kasutamisest ja prügi käitlemisest oleme vestelnud nii lasteaias kui ka ühistel matkadel. Väikesed filosoofid arutlesid vestlusringis muu hulgas selle üle, kes on puuraidur. On ta metsamees? Ühiselt jõuti otsusele, et erinevalt metsamehest võiks puuraiduril olla teine kodu, ja ilmselt ka lapsed.
 
Alles sel kuul valmisid meie puuvilja- ja marjaaias oma kasvatatud vitamiinid. Varem oleme proovinud lasteaias sirgunud päevalilli laste koduaedadesse istutada ning jälgida nende kasvamist. Tuulekrattide rühm tegi talvel pihlakatest lindudele rippuvad jäätised.
 
"Killuke heategu" on meie lasteaia iga-aastane heategevusprogramm, kuhu oleme kaasanud  Muraste küla kogukonna. Selle käigus viime loomadele talvel metsa süüa, aitame ka loomade varjupaika. Varjupaiga kassidele kasvatasid Lainekrattide ja Pilvepõnnide rühma lapsed tubastes tingimustes muru. Kui ilm lubas, siis ka õues. Assistent viis muru kassidele ja lapsed said selle kohale toimetamist jälgida varjupaiga kaamerate kaudu.

Rohelise lipu lehvides

Loodusklasside projektiga alustasime eelmisel õppeaastal. Kõik rühmad viibivad koos looduses ja hiljem korraldavad kogetust ühisnäituse.
 
Kõik lapsed on võtnud osa keskkonnateadlikkuse arendamise õppekäikudest. Eelmise õppeaasta alguses rahvusvahelise "Rohelise kooli" programmiga liitumine tekitas lastes veel suurema huvi ümbritseva elu vastu. Sellest programmist võtavad osa kõik kuus lasteaia rühma, kokku 139 last ja meeskond, kuhu kuulub 29 inimest. Lasteaed annab välja uudiskirja, kus kajastame oma tegemisi.
 
Õppeprogrammide tulemusel märkavad lapsed muutusi looduses, väärtustavad säästvat eluviisi ja oskavad näha keskkonnas valitsevaid seoseid. Heategevuslikud kampaaniad arendavad empaatiat ja aitavad mõtestada hüljatud lemmikute ning metsloomade elu.
 
KAIRI TAMMISTE
Pangapealse lasteaed