Uudised ja teated

« Tagasi

Tabasalu alevikus Kodu põik 1, Kodu põik 3 ja Kodu põik 5 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 08.10.2019 korraldusega nr 503 kehtestati Tabasalu alevikus Kodu põik 1 (katastritunnus 19801:001:2374), Kodu põik 3 (katastritunnus 19801:001:2376) ja Kodu põik 5 (katastritunnus 19801:001:2378) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-01/2019.

Detailplaneeringuga määratakse maaüksustele ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 300 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-15°. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

 

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.