Uudised ja teated

« Tagasi

Ilvestel on meie vallas oma kodu

Loodusväärtuste olemasolu tõestavad indikaatorliigid, keda Harku vallas leidub üsna palju. Hiljutine laiapõhjaline uuring leidis veel liike, mis on tundlikud keskkonnategurite muutuste suhtes.
 
Harku valla maastikud on erakordselt mitmekesised, paljudest elukooslustest läbi põimitud külluslik loodusmosaiik. Seda väärtust hoiab ka valla üldplaneering ja teaduslikult kontrollitud rohevõrgustik. Algatatud on Sõrve riikliku looduskaitseala moodustamine loodusliku elurikkuse hoidmiseks kõige kõrgemal tasemel. Kaitsekorralduskava avalikustatakse 2020. aasta kevadel.
 
Meie vallal on vedanud – leidub nii okas- kui ka laialehiseid põlismetsi, pärandkooslusi, kadastikke ja loopealseid, paeklindiastanguid rusukallete metsadega, liivakivipaljandeid ja -karisid ning jõgede ürgorge. Metsasus on küll vaid umbes pool pindalast, kuid selle mitmekesisus tagab elupaigad, elurikkuse, mis on märkimisväärne.
 
Hiljuti viidi valla tellimusel läbi uuring, millest selgub, et Sõrve loodusmetsad on näiteks kakuliste osas umbes kaks korda rikkamad kui Lahemaa rahvuspargi loodusmetsad ning tavalistest majandusmetsadest umbes kümme korda tihedama öökullide asustustihedusega. Üldse leiti peaaegu saja looduskaitsealuse liigi elupaigad ja arvukalt loodusdirektiiviga kaitstavaid kooslusetüüpe. Putukate liigirikkuse vallas toodi välja, et uuringuala on väärtuslikkuse poolest kolmandal kohal Eestis.

Harku valla maastikud on rikkad ka suurulukite poolest

Meie metsades leidub vaikseid häirimatuid poegimispaiku suursõralistele ja piisav valik metsakooslusi, mis pakuvad neile elupaiku igaks aastaajaks. Väga harva liigub metsaaladelt läbi ka hunte ja karusid, ent nende jaoks on meie valla metsades püsivaks elupaigaks ruumi liiga vähe.
 
Küll aga on ruumi kuni kolmele ilvesepesakonnale. See on märkimisväärne indikaatorliik kinnitamaks, et meie loodusalad on vägagi ettevaatlikule ja arale suurkiskjale sobiv elupaik. Neid näeb üliharva, pigem võib märgata märtsis viimasel lumel nende jälgi, mõnikord ka suvel mudasematel teedel, kuid ilves – nagu kass ikka – ei taha käppi märjaks teha ja enamasti suvel jälgi ei jäta. Viimsi vallas oldi mõni aasta tagasi mures – ilves on liikumas, mis nüüd saab. Harku valla inimesed rahustasid: pole vaja karta, sest kes näeb, on saanud lotovõidu.
 
Ilves on meie kõrval, ettevaatlikult ja märkamatult. Kui leiate ilvese elupaiga ja kui tal on pesakond, tasub paika salajas hoida. Nende rahupaiku tuleb kaitsta liigse uudishimu eest,  nagu ka meil pesitsevate merikotkaste, kanakullide, kakuliste jt röövlindude pesapaiku. Korraldatud otsimisretked pole hea mõte. Saame aga kindlasti anda info edasi loodusteadlastele, et andmed tallele saaksid. Samuti võime kaasa aidata kaitsealuste taimede, seente, samblike asupaikade leidmisel ja küsida eksperdi abi nende määramisel ning keskkonnaregistrisse kandmisel.
 
Nii hoiame kõige paremini loodusrikkust, mis on Harku vallas kui pealinna kõrval asuvas paigas imekombel säilinud. Hoiame, harime, paneme vaatlusi kirja ja mis peamine – naudime looduse elurikkust, mis meil kodus on.
 
VAL RAJASAAR
Rohevõrgustiku ekspert
 
Omaette hoidmise poolest kuulus loom on püütud pildile Sõrve küla kandis. Foto: A. Otsmaa rajakaamera