Uudised ja teated

« Tagasi

Muraste külas Kaare tee 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 101 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Kaare tee 6 (katastritunnus 19801:001:0202) maaüksusel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused olemasoleva elamumaa sihtotstarbe muutmiseks osaliselt ärimaaks ja ehitusõiguse määramiseks olemasoleva majandushoone (endine rehielamu) ümberehitamiseks majutus-toitlustusasutuseks ning maaüksuse põhjapoolsele alale päikesepaneelide pargi rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsuteede ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeeritav ala, suurusega u 0,52 ha, paikneb Muraste külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Kaare tee vahelisel alal, piirnedes põhjast reformimata riigimaaga ja 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteega (katastritunnus 19801:001:2244) transpordimaaga, idast Kaare tee 4 (katastritunnus 19801:001:0129) elamumaaga, lõunast Eeriku tee (katastritunnus 19801:001:1822) transpordimaaga ning läänest Kaare tee 8 // Ermo (katastritunnus 19801:001:1818) ja Kaare tee 10 (katastritunnus 19801:001:1819) elamumaadega. Juurdepääs maaüksusele on Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Kaare teed.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.