Uudised ja teated

« Tagasi

Harkujärve külas Kiriku tee 11 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu tulemus

10.10.2019-08.11.2019 k.a. toimus Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik), veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Harkujärve külas Kiriku tee 11 (katastritunnus 19801:002:1645) maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati üks kiri vastuväidetega. Harku Vallavalitsus korraldas detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 19.12.2019 kell 16.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik). Planeeringule vastuväiteid esitanud isikuga kokkulepet ei saavutatud ning vastuväiteid esitanud isik oma vastuväidetest ei loobunud, mistõttu edastati detailplaneering valdkonna eest vastutavale ministrile.