Uudised ja teated

Elektritõukerattaga liikleme vastutustundlikult

Meie valla tänavatele ilmunud elektrilised tõukerattad on lühikeste vahemaade läbimiseks kiired, mugavad ja keskkonnasäästlikud, kuid probleemiks on sageli turvalisus.
 
Läheneva kevade ja ilusate ilmade peatse saabumisega seoses on paras aeg mõelda selle üha enam populaarsust koguva sõiduvahendi kasutamisele viisil, mis ei seaks ohtu ennast ega kaasliiklejaid.
 
Maanteeameti äsja koostatud elektritõukerattaga sõitmise hea tava on abiks igaühele, nii kogenud kasutajale kui ka algajale.
 
Elektritõukeratas on ühe inimese vedamiseks ette nähtud istekohata elektri jõul liikuv sõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 25 kilomeetrit tunnis.

Enne elektritõukerattaga sõitma asumist ... 

 • tutvutakse sõiduki kasutusjuhendiga;
 • õpitakse sellega sõitma liiklusele suletud alal;  
 • kontrollitakse, kas sõiduk on tehniliselt korras:
  • osignaalkell või muu helisignaalseade töötab; 
  • opidurid on korras;
  • oees on valge ja taga punane tuli ning helkurid;
  • oaku on täis;
 • tehakse end liikluses nähtavaks:
  • kasutatakse tulesid ka valgel ajal, sõites kantakse erksavärvilisi riideid ning pimeda ajal lisatakse riietele helkur; 
 • mõeldakse enda teekond läbi.

Elektritõukerattaga ...

 • sõidetakse üksinda;
 • sõites kantakse kiivrit;
 • sõites on kiivri kandmine alla 16-aastastele kohustuslik;
 • liigeldakse kergliiklusteel ehk jalgratta- ja jalgteel, jalgrattateel, jalgteel või kõnniteel;
 • teel sõites paiknetakse alati paremas servas ja möödutakse teistest liiklejatest vasakult poolt;
 • sõites valitakse tee- ja liiklusoludega sobiv sõidukiirus ning arvestatakse ootamatuste ja ohtudega (näiteks kõrged äärekivid, augud tees, libedus);
 • sõites märgatakse teisi liiklejaid ja arvestatakse, et nad võivad käituda ettearvamatult;
 • sõites möödutakse jalakäijast jalakäija kiirusega ja piisavalt kaugelt.

Elektritõukerattaga ristmikule lähenedes ...

 • võetakse hoog aegsasti maha, jäädakse seisma, vaadatakse ja veendutakse, et ei lähene autosid või need on seisma jäänud;
 • ületatakse tee jalakäija kiirusega sõites;
 • tullakse enne raudteeülekäigukohta sõidukilt maha ja ületatakse raudtee elektritõukeratast käekõrval lükates.

Elektritõukerattaga sõitu lõpetades ...

 • pargitakse sõiduk nii, et see ei jääks teistele liiklejatele ette;
 • pargitakse sõiduk kõnnitee äärde, jättes jalakäijale möödumiseks vaba ruumi vähemalt 1,5 meetrit.
HARKU VALLA TEATAJA
 
Elektritõukerattaga sõites möödutakse jalakäijast jalakäija kiirusega ja piisavalt kaugelt. / Foto: Pexels