Uudised ja teated

« Tagasi

Algasid Tabasalu hariduskompleksi ehitaja otsingud

Riigi Kinnisvara AS kuulutas välja rahvusvahelise riigihanke, millega otsitakse Tabasalu hariduskompleksi ehituse peatöövõtjat.
 
Tabasalu gümnaasiumi hoone ja Tabasalu põhikooli ning spordihoone ehitatakse Tabasalu alevikku, Vahtra tee ja Nooruse tee vahelisele alale. Hoone arhitektuurikonkursi võitis ideekavand "Mets", mille autorid on Andro Mänd ja Pelle-Sten Viiburg arhitektuuribüroodest Doomino Arhitektid OÜ ning Hoov AB OÜ. Ehitushanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 3. aprill.
 
Gümnaasiumihoone ehitamist rahastatakse nii riigieelarvelistest kui ka Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Gümnaasium hakkab õpet pakkuma 360 õpilasele. Põhikooli ja spordihoone rajamist rahastatakse valla eelarvest. Uus põhikoolihoone on kavandatud kuni 530 õpilasele.
 
Hoonete paigutamisel krundile on peetud oluliseks, et nende vahele tekiks erineva iseloomu ja funktsiooniga väliruumi osi, samal ajal oleks kompleksi eri osade funktsioneerimine tagatud mugavalt ja üksteist segamata.

Ruumilahendus arvestab piirkonna eripäraga

Riigigümnaasium on lihtsa ristkülikukujulise mahuga, mis on keskelt murtud põhikooli kinnistu poole. Põhikool koos aulaga asub gümnaasiumi poolelt kinnistu piiril. Nii tekib kahe hoone vahele kaks erineva funktsiooniga V-kujulist väljakut, mis on hoonetevahelise galerii kohalt omavahel ühendatud.
 
Põhjapoolne lipuväljak on mõlema hoone ühine esindusväljak, mis avaneb peamise lähenemissuuna ja olemasoleva kooli ning spordikompleksi poole ja on juba kaugelt tulles selgesti tajutav. Lõunapoolne V-kujuline ala on kahe kooli privaatsem ühisala, kuhu laieneb mõlema kooli siseruum. Üle hoonetevahelise galerii viiv astmestik avaneb mõlemale väljakule, jättes võimaluse kasutada mõlemat platsi ka amfiteatri, väliklassi või näiteks mõne ürituse lavana. Riigigümnaasiumi murtud sisenurka, hoone idaküljele jääb rahulikuma iseloomuga ja rohkem haljastatud väliruum, kust on samuti tagatud sissepääs gümnaasiumihoonesse.
 
Põhikooliga liidetud spordisaali maht on paigutatud põhjaküljele, lipuväljaku serva. Kolmekorruseline põhikool ise on tulenevalt õpipesade süsteemist kolmetiivalise mahuga, mis avanevad lõuna ja edela suunda. Pesamahtude vahele ja kinnistu edelanurka jääb põhikooli väliõppe- ja mänguala.
 
Põhjapoolse pesa ja võimlamahu sisenurka jääb teenindushoov, mille asukoht on ka kõige lähemal olemasolevale gümnaasiumihoone teenindushoovile. Gümnaasiumi teenindusjuurdepääs on samuti paigutatud kogu kompleksi tööd kõige vähem segavasse kagunurka.
 
MADIS IDNURM
Kommunikatsioonijuht
 
 
Tehnilised näitajad
 
Tabasalu gümnaasium
Ehitisealune pind: 1841,3 m²
Suletud netopind: 3491,1 m²
Korruste arv: 1 maa-alune korrus ja 3 maapealset korrust
Kütte liik: Kaugküte
 
Tabasalu põhikooli ja spordihoone
Ehitisealune pind: 4012,1 m²
Suletud netopind: 7099,5 m²
Korruste arv: 3 maapealset korrust
Kütte liik: Kaugküte
 
 
 
 
 
 
Nüüdisaegne koolikeskkond toetab õpilasi teadmiste omandamisel.
Pildid: Doomino Arhitektid OÜ