Uudised ja teated

« Tagasi

Rannamõisa külas Rannamõisa laod ja Aiaäärse maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemus

27.12.2019–11.01.2020 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas Rannamõisa laod (katastritunnus 19801:002:5750) ja Aiaäärse (katastritunnus 19801:002:1556) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati kaheksa kirja vastuväidetega. Harku Vallavalitsus korraldas detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 26.02.2020 kell 16.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik). Planeeringule vastuväiteid esitanud isikutega kokkulepet ei saavutatud ning vastuväiteid esitanud isikud oma vastuväidetest ei loobunud, mistõttu edastatakse detailplaneering valdkonna eest vastutavale ministrile.