Uudised ja teated

« Tagasi

Toetused lasterikastele peredele ja kooli lõpetajatele

Mais ja juunis makstakse taotluse alusel toetust paljulapselistele peredele. Samuti on võimalik esitada toetuse taotlus peredel lapse(laste) kooli lõpetamisel. Mõlemad toetused on peretulust sõltuvad toetused. 
 
Paljulapselise pere toetust makstakse peredele, kus kasvab kolm ja enam last. Vastavalt „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras" kehtestatud toimetulekupiirile Harku vallas on toetusele õigus peredel, kelle netosissetulek iga pereliikme kohta jääb alla 350 euro kuus. Paljulapselise pere toetuse suuruseks on 70 eurot lapse kohta (näiteks viielapselise pere toetus on 350 eurot).
 
Pere tulust sõltuv toetus on ka koolitoetus, mis on mõeldud põhikooli või gümnaasiumi lõpetajale. Toetuse suuruseks on 100 eurot lõpetaja kohta. Seega, kui peres lõpetab samaaegselt kooli – kas 9. või 12. klassi – näiteks kaks last, siis on toetuse suuruseks 200 eurot.

Toetuste taotlemine

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus Harku Vallavalitsusele. Taotluse vorm on saadaval Harku valla kodulehel www.harku.ee ja vallamajas aadressil Kallaste tn 12, Tabasalu. Paljulapselise peretoetuse taotluse esitamise viimane päev on 30. juuni.
 
Taotlusele tuleb lisada taotleja pereliikmete viimase kuue kuu tulu tõendavad dokumendid või olemasolevate pangakontode väljavõtted olemasolevate tulude kohta. Taotluse võib tuua vallamaja vastuvõtulauda, saata postiga aadressil Kallaste tn 12 või elektrooniliselt e-posti aadressil harku@harku.ee. Lisainfo telefonil 606 3802 või 600 3867.
 
TIIA SPITSÕN
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja