Uudised ja teated

« Tagasi

Parimate õpilaste tunnustamise taotluse esitamine

Vallavalitsus tunnustab õpilasi, kes on väljapaistvalt edukalt esinenud vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel ning konkurssidel ja saavutanud seal esimese kuni kuuenda koha. Samuti tunnustatakse õpilasi, kes on lõpetanud põhikooli 9. klassi või muusika- ja kunstikooli kiitusega. Gümnaasiumi lõpetamisega seoses tunnustab vallavalitsus hõbemedali  ja kuldmedali pälvijaid. Kuna juriidiliselt on tegu toetusega, peab selle määramiseks haridus- ja kultuuriosakonnale esitama taotluse kas kooli, õpilase või alaealise õpilase puhul tema seaduslik esindaja. Lisada tuleb ka põhjendus ja määramise aluseks olevate dokumentide koopiad. Üheks tingimuseks on ka õpilase elukoha sissekanne Harku vallas jooksva õppeaasta 31. detsembri seisuga. Eduka esinemise korral konkurssidel või olümpiaadidel tuleb taotlus esitada hiljemalt jooksva õppeaasta 25. maiks. Kooli lõpetamise tunnustamiseks ootab vallavalitsus taotlusi esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kahe nädala jooksul pärast lõpetamise tulemuste selgumist. Taotlused tuleb esitada keskkonnas SPOKU, kuhu pääseb valla kodulehelt e-teenuste kaudu.