Uudised ja teated

« Tagasi

Nõuded avalikul üritusel toidu müüjatele ja valmistajatele

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) tuletab meelde, et kõik kes avalikul üritusel toitu müüvad ja/või valmistavad, peavad oma tegevusest eelnevalt olema VTAd teavitanud ning järgima toiduohutuse nõudeid. 
 
Täpsem info teavitamise ja ohutu toidu müümise ja valmistamise kohta:
Kui VTA tuvastab müügilt tõendamata päritoluga toidu ja/või ei ole eritemperatuur tagatud, siis loetakse see ohtlikuks ning selline toit tuleb müügilt eemaldada.
 
Amet kontrollib avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres toidu müüjaid/valmistajaid. Järelevalve tegevuse käigus kontrollitakse, kas müüja või valmistaja tegevus vastab kehtivatele nõuetele. 
 
 
VETERINAAR- JA TOIDUAMET