Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Suurupi külas)

Harku Vallavolikogu 29.06.2020 otsusega nr 61 lõpetati detailplaneeringu koostamine Suurupi külas Vaikuse tee 2a (endine lähiaadress Suurupi-Kalda I, katastritunnus 19801:001:0016) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli maaüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks ning moodustatavatele maaüksustele ehitusõiguse määramine üksikelamute püstitamiseks. Detailplaneeringu algatatud eesmärgil koostamine ja kehtestamine tähendaks üldplaneeringu olulisel määral muutmist, mistõttu detailplaneeringu menetlus lõpetati.

Otsustega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuse dokumendiregistris.