Uudised ja teated

« Tagasi

Tabasalu alevikus Lasteaia tn 2c, Lasteaia tn 4, Lasteaia tn 6, Lasteaia tn 8 ja Lasteaia tänav L2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu

05.08.-04.09.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Lasteaia tn 2c (tänane lähiaadress Teenuste tn 15, katastritunnus 19801:002:1758), Lasteaia tn 4 (katastritunnus 19801:002:0973), Lasteaia tn 6 (katastritunnus 19801:002:0972), Lasteaia tn 8 (katastritunnus 19801:002:0971) ja Lasteaia tänav L2 (katastritunnus 19801:002:0974) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati detailplaneeringu kohta neli vastuväidete ja ettepanekutega kirja. Sellest lähtuvalt korraldab Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 15.10.2020 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).