Uudised ja teated

« Tagasi

Tabasalu alevikus Lucca tn 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu tulemus

14.07.-27.07.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Lucca tn 3 (katastritunnus 19801:002:3580) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati kaks kirja vastuväidetega. Harku Vallavalitsus korraldas detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 10.09.2020 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik). Planeeringule vastuväiteid esitanud isikutega kokkulepet ei saavutatud ning vastuväiteid esitanud isikud oma vastuväidetest ei loobunud, mistõttu edastati detailplaneering valdkonna eest vastutavale ministrile.