Uudised ja teated

« Tagasi

Pitoreskne tulevik ehk Valla keskus uueneb

Tabasalu alevikust kui Harku valla keskusest on kujunemas atraktiivne paik nii ettevõtluse arendamiseks kui ka meeldivaks elu- ning vaba aja veetmise kohaks.
 
Harku vallavalitsus kehtestas 1. septembril Tabasalu keskuse esimese etapi detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa sihtotstarvete, kruntide piiride ja ehitusõiguse määramine vastavalt Tabasalu aleviku hoonestuse ideekonkursi tööle "Pittoresco", kujundades seeläbi valla keskuse säästliku ja jätkusuutliku maakasutuse ning arengu. Planeeringulahendusega luuakse võimalus Tabasalu aleviku keskuse kujundamiseks atraktiivseks piirkonnaks, kus asuksid multifunktsionaalne üldkasutatav asulaväljak, vallamaja, turg, büroohooned, kauplused, söögikohad jpm.
 

Vallavanem Erik Sandla, olete olnud Tabasalu keskuse edasiarendamise juures pikalt. Millal ja kuidas sündis mõte muuta keskuse väljanägemist?

See sai alguse juba üle kümne aasta tagasi, kui vald korraldas Tabasalu keskosa detailplaneeringu menetluse käigus hoonestuse ideekonkursi, kus žürii valis välja võidutöö nimega "Pittoresco". Vastavalt sellele tööle algatasime detailplaneeringu, mille käigus võeti vaatluse alla Tabasalu keskosas suurem piirkond – Klooga maantee, Metsa, Sarapuu ja Teenuste tänava vahelisel alal asuvad kinnistud, mida tulevikus arendada linnalikuks keskkonnaks, haarates enda alla parke ja teisi elamu- ning ärikinnistuid. 
 

Miks on vaja Tabasalu keskust muuta?

Oleme kasvava elanikkonnaga vald ja sellega kaasnevad elanikkonna ootused valla keskusele. Vaadates Tallinnaga piirnevate suuremate valdade arengut, näeme, et keskuseid on hakatud kujundama linnalikumaks, kus elanikud saavad kasutada kohapeal vaja minevaid teenuseid ning samas nautida ka kultuuri ja teisi avalikke sündmusi. Tunnetades sotsiaalset tellimust, leidsime, et ka meie valla keskus võiks olla välja arendatud selliselt, mis toetaks nüüdisaegseid nõudmisi elukeskkonnale.

 

Mida täpsemalt plaanis teha on?

Hetkel killustikuplatsina tuntud Klooga maantee äärne ala saab tulevikus uued äri- ja kauplusehooned, kus ei puudu ka võimalus tegeleda tervisespordiga; kus on ilusalongid, turg ja kohvikud. Arendajad on rääkinud võimalusest ehitada mitmefunktsiooniline saal, mida saaks kasutada ka kinona. Plaanitud on uue vallamaja ehitus ja kaunis pargiala koos kohvikute, purskkaevu ning talvel liuvälja ja muu sinna juurde kuuluvaga, kus saab aega veeta aasta ringi. Ehk kõik see, mis teeb ühest keskusest rahvale meeldiva ja käidava koha, kus vaba aega veeta. Samuti tulevad juurde ümbruskonda sobituvad kortermajad.

 

Mida see vallaelanikele veel annab?

Elanikud saavad kindlasti veel paremad võimalused kvaliteetseteks teenusteks oma kodukoha lähedal. Samas pakutakse erinevaid võimalusi meelt lahutada kogu perega ja selleks ei pea enam pealinna sõitma. Võimalik, et luuakse kontoripindu, mis pikas perspektiivis vähendab pendelrännet. Samas lähedal on Tabasalu looduspark ja mererand, kus on võimalik tervisespordiga tegeleda. Kokkuvõttes saab meie keskus olema mõnusa ja mugava keskkonnaga piirkond, kus aega veeta ja sisseoste teha.
 

Missugune on praegune asjade seis ehk kui kaugel tööga ollakse?

Nii nagu vallaelanikud on juba märganud, on üks osa kontseptsioonist peaaegu valminud. Nimelt nn Tui pargi osa, mis jääb Ranna tee, Klooga maantee ja Teenuste tänava vahelisele rohealale, kus varasemalt oleme pidanud Tabasalu päeva. Seal on kujundatud ja rajatud moodne pargiala mänguväljakute, pinkide ning muu vajalikuga. Samuti on ehitatud tervisekeskus, renoveeritud Teenuste 2 hoone, kus asuvad nüüdisaegsed söögikohad, ringide tööks vajalikud saalid, eakate- ja sotsiaalkeskus, raamatukogu ning ärihoone Klooga maantee ja Ranna tee nurgal.

 

Missugune saab olema Tabasalu keskuse hoonestus? Kas rajatakse ka rohealasid?

Juba korrastatud Tui pargi poolsel osal, kus on tervisekeskus ja Teenuste 2 hoone, muudetakse kunagine Ranna sovhoosi klubihoone moodsaks ärihooneks. Klooga maantee äärde rajatakse ärikeskus koos toidu- ja tööstuskaupade poodide, turu, kohvikute ja haljasala-pargiga. Lisaks on võimalus ärihoonete ülemistele korrustele kavandada elukondlikku pinda. Kogu hoonestuslaad on kavandatud maksimaalselt kolme-neljakorruselisena ja perspektiivis lammutatakse vanad nn pioneerilaagri hooned.

 

Kuidas keskuse rajamisega edasi minnakse?

Detailplaneeringut on menetletud üle kümne aasta ja mitu korda võimalikke lahendusi muudetud, lähtudes nii lähinaabritelt kui ka maaomanikelt tulnud ettepanekutest. Nüüdseks on detailplaneering kehtestatud ning peagi algab hoonete ja taristu projekteerimine. Esmalt alustatakse trasside ja teede ehitusega, millega loodame pihta hakata tuleval aastal. Maakasutusel on arvestatud võimalusega, et tulevikus saaks rajada Klooga maantee, Ranna tee ja Tooma tee ristmikule ringristmik.
 
MADIS IDNURM, Kommunikatsioonijuht
 
Foto: Ideekonkursi kavand