Uudised ja teated

« Tagasi

Harku valla raamatukogud ühendasid jõud

Kolm valla raamatukogu − Harku, Tabasalu ja Vääna – on liidetud üheks raamatukoguks ja kannavad uut nime. Valminud on ka värske koduleht.
 
Harku valla raamatukogude direktori Liia Rebase sõnul on uuel veebilehel täiesti uus dimensioon: "Vanal kodulehel oli üleval vaid väga napp, elementaarne info. Uue kodulehega tuli palju funktsionaalsust ja infot juurde." Uue kodulehe kaudu saab nüüd mugavalt registreeruda lugejaks, sealjuures kõigi kolme raamatukogu lugejaks korraga, valida tuleb  see, kus kõige sagedamini käiakse. Loomulikult saab edaspidi lugejaks registreeruda ka raamatukogus kohapeal.
 
Uue kodulehe visuaal on inspireeritud Harku valla loodusest, andes sellest kauni ülevaate. Samuti on jutustatud kõigi kolme raamatukogu lood koos neile iseloomulike miljööväärtuslike objektidega. Lehelt leiab infot ka sündmuste kohta, mis raamatukogudes tulemas.
 
"Nüüdisaegne raamatukogu pole enam pelgalt raamatu laenutamise lett, see on kogukonna kultuurikeskus. See on see dimensioon, mida soovime oma sisulistes tegevustes esile tooma hakata," rääkis Liia Rebane. Ta lisas, et välja on töötatud põnev programm õpitubade, näituste, ettelugemispidude, kirjanikega kohtumiste ja palju muuga. Nende kohta saab infot uudiste ja sündmuste rubriikidest.
 
Ühe lisafunktsioonina on ühte kohta kokku toodud erinevate mäluasutuste andmebaasid. Mäluasutuste lehelt leiab raamatukogude, muuseumide ja arhiivide andmebaasid – näiteks raamatukogude e-kataloogi URRAM, aga ka rahvusarhiivi. "Oleme kokku kogunud kolme mäluasutuse andmebaasid, kust leiab nende erinevad andmebaasid, saab vaadata fotosid,  arhiivimaterjale, raamatuid ja muud. Kõik on nüüd ühes kohas mugavalt koos," selgitas Rebane.
 

Suured tulevikuplaanid

Plaanis on kõiki kolme raamatukogu uuendada ja nüüdisajastada. Muudatustega alustatakse Vääna raamatukogust, mis tegutseb mõisa tall-tõllakuuris Raamatukogu viiakse teiselt korruselt esimesele. "See tagab parema ligipääsu ka eakatele ja puudega inimestele," selgitas ühendraamatukogude direktor. Praegu on alustatud raamatukogu uute ruumide projekteerimisega.
 
"Plaanime suurendada ka raamatute eksemplaride arvu, praegu on mõnel populaarsemal teavikul 10-15 inimest järjekorras." Suurendatakse ka võõrkeelse kirjanduse osakaalu, et toetada võõrkeeleõpinguid koolides.
 
Muutusi tehakse ka teistes raamatukogudes, kuid nende täpne ajakava veel täpsustub.
"Praegu on raamatukogutöötaja pigem laenutaja. Ta jookseb riiuli juurde, toob raamatu, annab vajadusel nõu. Tema põhitegevus on seotud ainult laenutustegevusega," leidis juhataja, "see on tegelikult ainult üks osa raamatukogundusest. Et inimressurssi otstarbekamalt kasutada, on meil plaanis avada raamatukogudes iseteeninduspunktid, mis töötavad nagu iseteeninduskassad poodides." Esmalt tuleb iseteeninduse laenutuspunkt Vääna raamatukokku.
 
Kas koroonaaeg tõstis Harku raamatukogudes laenutuste arvu? Ei, vastas Rebane, kuna raamatukogud olid kriisi algusperioodil suletud. "Hiljem hakati laenutama küll ettetellimise ja kontaktivaba laenutuse teel. See on selgelt loonud vajaduse raamatukappide järele, kust lugejad saaksid raamatuid kätte ja neid tagastada neile sobival ajal, kuna need asuvad väljaspool füüsilisi raamatukogude ruume."
 
Lisainfo: www.libharku.ee
 
Triin Kand, kommunikatsioonispetsialist
 
Foto: Pexels