Uudised ja teated

« Tagasi

Ilmandu külas Tuulevarju tee 12 ja Tuulevarju tee 12a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

29.10.-11.11.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Ilmandu külas Tuulevarju tee 12 (katastritunnus 19801:001:0340) ja Tuulevarju tee 12a (katastritunnus 19801:001:0330) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu