Uudised ja teated

« Tagasi

Tabasalu alevikus Tammede allee 41, Tammede allee 41a ja Tammede allee 41b maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 12.01.2021 korraldusega nr 52 kehtestati Tabasalu alevikus Tammede allee 41 (katastritunnus 19801:001:3599), Tammede allee 41a (katastritunnus 19801:002:2391) ja Tammede allee 41b (katastritunnus 19801:002:2392) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-02/2019.

Detailplaneeringuga määratakse elamumaa krundile suurusega 8716 m² ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 600 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 30-60 kraadi.

Elamumaa krundile suurusega 4779 m² määratakse ehitusõiguse osas kaks erinevat varianti võimalusega püstitada krundile kas ühekorruseline või kahekorruseline üksikelamu. Kahekorruselise üksikelamu projekteerimisel võib elamumaa krundile püstitada lisaks üksikelamule ka kuni kolm abihoonet ehitisealuse pinnaga kokku kuni 500 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on kahekorruselisel elamul planeeritud kuni 9 m. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 30-60 kraadi. Ühekorruselise üksikelamu projekteerimisel võib elamumaa krundile püstitada lisaks üksikelamule ka kuni kaks abihoonet ehitisealuse pinnaga kokku kuni 600 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on ühekorruselisel elamul planeeritud kuni 6 m. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-30 kraadi.

Juurdepääs maaüksustele on tagatud Tammede alleelt.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.