Uudised ja teated

« Tagasi

Tabasalu alevikus Lucca tn 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 12.01.2021 korraldusega nr 53 kehtestati Tabasalu alevikus Lucca tn 3 (katastritunnus 19801:002:3580) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 10/19.

Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele ehitusõigus ühe üksikelamu püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 250 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 14,12 m ja kuni 4 maapealset korrust. Kavandatud on lamekatus, katusepind on ette nähtud kujundada looduslikule loopealsele iseloomuliku taimestikuga (ekstensiivse katusehaljastusena).

Juurdepääs planeeritavale alale on Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Lucca tänavat, mis kulgeb osaliselt läbi eraomandis olevate kinnistute.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.