Uudised ja teated

« Tagasi

Rannamõisa külas Tänavaotsa detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

29.04.–13.05.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas Tänavaotsa (katastritunnus 19801:002:7370) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu.