Uudised ja teated

« Tagasi

Harku valla lasteaedade ajaloost

HARKU VALD 30: Rubriik tutvustab Harku valla kujunemisaastate tähtsamaid sündmusi

 

Meie vallas loodi esimesed lasteaiad nõukogude ajal. Oma lasteaeda oli vaja pea igal asutusel. Juhid pidid ju tagama, et inimene saaks tõrgeteta tööl käia.

 

Vaadates Eestit tervikuna, siis esimesed lasteaiad loodi siin 19. sajandi keskpaigas ja seda põhiliselt linnades. Maal lasteaedade vajadust ei tunnetatud, sest taluperedes elas mitu põlvkonda koos ja lapsed olid hoitud. Esimene valla lasteaed loodi 1964. aastal praeguses Harku alevikus. Seal tegutses tol ajal Eksperimentaalbioloogia Instituut, mis tegeles bioloogilise uurimistööga.

 

Lasteaed tegutses elumaja korteris

 

Instituudi töötajate lastele loodi n-ö lasteaed ühes elumaja korteris. Säilinud on selle asutuse ametiühingu protokolli väljavõtted, mis kõnelevad, et juba 1965. aastal hakati taotlema uue lasteaiahoone ehitamist. Järgmisel aastal pidi algama projekteerimine kompleksile, kus oleksid koos lasteaed, kauplus, saun ja sidekontor. Veel aasta hiljem leiti, et praegune ajutine lasteaed ei vastanud nõuetele, tuleb ehitada uus. 1970. aastal arutati, kumba on vaja rohkem, kas elumaja või lasteaeda. Raha aga polnud. Kaheksa aastat hiljem oli lasteaed ikka korteris, kuid taotleti laiendamist kahetoalise korteri arvelt juhul, kui see vabaneb. 1980. aastal küsiti ametiühingu uue koosseisu koosolekul, miks anti vabanenud korter lasteaiale. Kes seda otsustas? Sest 36 lapsest on instituudi töötajate lapsi ainult viis-kuus.

 

Igatahes, jõudis vahetuda riigikord, Harku vald sai tagasi oma kunagised õigused, vahetus ka sajand ja 2002. aasta sügisel kolis Harku lasteaed kitsukestest korteritest päris uude oma majja.

 

Teine Harku valla lasteaed loodi Ranna sovhoosi töötajate lastele Tabasalus. 1970. aastal avati esialgu kaks rühma. Tibutare nime sai lasteaed aastaid hiljem konkursi kaudu. 1986. aastani töötas lasteaed ööpäevaringsena. Seejärel hakkas sovhoosi buss lapsi hommikul lasteaeda ja õhtul koju sõidutama. 1993. aastal sai lasteaia pidajaks Harku vald.

 

Kõik ülejäänud Harku valla lasteaiad on loodud pärast valla õiguste taastamist. Eelmisse sajandisse jääb veel lasteaia avamine Vääna külas. Kooliga samas majas ehk Vääna mõisas võeti esimesed lapsed vastu 1999. aasta sügisel.

 

Sel sajandil ehitatud lasteaiad tähistavad valla arengus uut ajajärku

 

Seoses suurte elamuarendustega on avatud ridamisi uusi lasteaiahooneid. Aastal 2002 avasime Teelahkme asumis samanimelise nelja rühmaga lasteaia. Tänaseks on lasteaed liitunud tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga.

 

2005 avas oma uksed Rannamõisa lasteaed, kus lastel oli algselt ruumi kuue rühma jagu. Nüüd on lisandunud neli moodulrühma. Lasteaed võtab osa Rohelise Kooli programmist, samuti on liitunud tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga.

 

2008 valmis Muraste külas Pangapealse lasteaed kuue rühmaga. Sel aastal avasime Montessori rühma Merikülas. Teiste erinevate tegevuste kõrval on lasteaed tunnistatud peresõbralikuks tööandjaks.

 

Uues asumis Alasniidul saavad lapsed alusharidust alates 2011. aastast. Lasteaed on omandanud kiusamisest vaba lasteaia sertifikaadi ning on samuti liitunud tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga. Kuuele varasemale rühmale lisandus sel aastal neli moodulrühma.

 

Meie valla kõige noorema, Harkujärve lasteaia avasime üle-eelmisel kevadel. Lasteaed võtab osa HITSA ja KIK-i projektidest.

 

Kõik Harku valla lasteaiad on eriilmelised ja leidnud oma kindla suuna, mis on välja kujunenud pikkade aastate jooksul.

 

Ajaloovaates on kasutatud Harku lasteaia arhiivimaterjale.

 

MARIS VIISILEHT, abivallavanem